Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Apua omaan tai läheisen rahapelaamiseen haetaan heikosti

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin yleistä ja osalle ihmisistä rahapelaaminen voi aiheuttaa talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä ongelmia. Yhteispelillä!-hankkeen tavoitteena on kehittää, jalkauttaa sekä vakiinnuttaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä, kuten vertaistukiryhmiä.

Yhteispelillä!-hankkeen pilottialueet ovat Espoon kaupunki ja Kymenlaakso ja sitä koordinoi A-klinikkasäätiö. Hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

”Hankkeessa pyrimme lisäämään ammattilaisten tietoisuutta rahapelaamisesta sekä käynnistämään tukipalveluita pelaajille ja heidän läheisilleen. Lisäksi koulutamme rahapelaajia ja heidän läheisiään kohtaavia ammattilaisia rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.”, kertoo hankkeen projektikoordinaattorina Espoon alueella työskentelevä Johanna Vakkuri.

Riskipelaamisen ja rahapeliongelman varhainen tunnistaminen on tärkeää

Mitä aikaisemmin riskipelaaminen tai rahapeliongelma huomataan, sitä vähäisemmäksi haitat jäävät ja pelaaja saa avun ongelmasta toipumiseen. Yhteispelillä!-hankkeen teettämän tuoreen kyselykartoituksen (Taloustutkimus 2020) mukaan 57 prosenttia espoolaisista pelaa viikoittain jotakin rahapeliä.

Vastaajista (n 349) 30 prosenttia ilmoitti olevansa ongelmallisesti pelaava tai hänen läheisensä. Omaan tai läheisen ongelmapelaamiseen on haettu apua heikosti. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä sanoo, että apua ei ole haettu lainkaan. Avun tarpeiksi pelaajat nimesivät yleisimmin kasvokkain ammattilaisen kanssa tapahtuvat neuvonta- ja avohoitopalvelut. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan alkusyksyllä 2020.

Apua rahapeliongelmiin

Tällä hetkellä Espoossa saa apua rahapeliongelmiin mielenterveys- ja päihdepalveluista. Apua tarjotaan myös valtakunnallisen Peluurin puhelin- ja verkkopalveluissa sekä Helsingissä Peliklinikalla sijaitsevalla tieto- ja tukipiste Tiltissä. Ensi syksystä alkaen espoolaiset voivat hakea Peliklinikalta myös avohoitoa. Vertaistukiryhmistä Espoossa toimii Nimettömät Pelurit (GA-ryhmä) sekä Sosped-säätiön Pelirajat’on-vertaistukiryhmä.