Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.10.2021 | Tapahtumat

Tarja Virolainen

Stigman vaikutuksia pohditaan Eettisessä foorumissa

Eettisessä foorumissa 15.11. tarkastellaan stigman vaikutuksia huumeita käyttävien ihmisten elämään ja pohditaan keinoja ennakkoluulojen vähentämiseksi. Foorumin järjestää A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta.

Etenkin huumeidenkäyttöön liittyvä kielteinen leimaaminen on voimakasta. Se ei näytä vähentyneen samassa määrin kuin esimerkiksi lievempien mielenterveyshäiriöiden kohdalla. Huumeidenkäyttöön kohdistuu lisäksi voimakasta rakenteellista stigmaa eli yhteiskunnan kriminalisointi- ja rangaistuskäytäntöjä, jotka lisäävät syrjäytymistä ja vaikeuttavat avun hakemista.

A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta järjestää 15.11. webinaarin, jossa se haastaa sosiaali- ja terveysalalla toimivia, päättäjiä, mediaa sekä ylipäätään kaikkia huumeita käyttäviä ihmisiä työssään kohtaavia pohtimaan huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä. 

Negatiivisten ennakkoasenteiden on todettu vähentävän halua auttaa stigmatisoituja ihmisiä. Päihderiippuvaisia pidetään usein syyllisenä omaan tilaansa ja ongelmaa itse aiheutettuna. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. Terveys- ja sosiaalialan työntekijöillä on alan eettisistä ohjeistuksista huolimatta ennakkoluuloja, joilla on vaikutuksia asiakkaiden saamaan kohteluun ja hoitoon.

Riittäville ja laadukkaille päihdepalveluille ja niiden kehittämiselle on vaikea löytää riittäviä resursseja ja poliittista tahtoa, mikä liittynee osaltaan aiheeseen liittyvään stigmaan. Terveys- ja sosiaalipoliittisen näkökulmien korostaminen huumepolitiikassa rangaistuskäytäntöjen sijaan leimataan helposti huumemyönteisyydeksi. 

Webinaarissa on puhumassa monipuolinen joukko asiantuntijoita, muun muassa kansanedustaja, YTT Anna Kontula, sosiaalityön kehittäjä ja väitöskirjatutkija Essi Rovamo HUS Psykiatriasta, asiantuntija Inari Viskari THL:stä ja vertaistyön asiantuntija Juha-Pekka Pääskysaari Sininauha Oy:stä.

Puhujat käsittelevät päivän teemaa mm. seuraavista näkökulmista:

Anna Kontula, kansanedustaja, sosiologi, YTT: 
”Vakava päihdepoliittinen keskustelu tuntuu Suomessa toistuvasti jäävän kiireellisemmiksi koettujen asioiden jalkoihin. On selvää, että lähivuosina päihdepolitiikan päivitys nousee kuitenkin agendalle myös meillä.”

Essi Rovamo, sosiaalityön kehittäjä ja väitöskirjatutkija, HUS Psykiatria:
”Päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin kohdistuva stigma on laaja-alaista, vaikuttaen läpileikkaavasti niin henkilön hyvinvointiin, hoidon tarjoamiseen, kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin.”

Inari Viskari, erityisasiantuntija, THL:  
”Jos ihminen nähdään vain rikollisena tai järjestyshäiriönä, käytös voi olla sen mukaista. Päihteitä käyttävät ihmiset haluavat samaa kuin muutkin, tulla kohdatuiksi arvostavasti ja inhimillisesti.”

Juha-Pekka Pääskysaari, vertaistoiminnan asiantuntija, Sininauha Oy: 
”Kun marginaalin marginaalista katsotaan päihteiden käyttäjään kohdistuvaa stigmaa.”

Katso webinaarin ohjelma Tietopuusta ja ilmoittaudu mukaan 9.11. mennessä.

A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta arvioi ja ottaa kantaa erityisesti päihdepolitiikkaan, päihdeongelmiin vastaavan palvelupolitiikan ja -järjestelmän suunnitelmiin ja muihin ajankohtaisiin päihdetyön kysymyksiin.