Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.12.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Kaikkia on autettava elämäntilanteesta huolimatta – se on ihmisyyden perusta

Vastakkainasettelu haittoja vähentävän ja kuntouttavan työn välillä luo turhia jännitteitä, pohtii A-klinikkasäätiön Osiksessa aiemmin etsivää työtä tehnyt Risto Kansanen Osiksen Elämä vastassa -blogissa. Ymmärrystä ja yhteistyötä tarvittaisiin paljon enemmän päihdetyössä toimivien kesken. 

Haittoja vähentävän päihdetyön käsite ei ole kaikille selkeä, Kansanen toteaa Elämä vastassa -blogin postauksessaan, jonka otsikko on Harmin paikka. Haittoja vähentävän työn englanninkielinen vastine on harm reduction

”Siihen suhtaudutaan usein kriittisesti ja väheksyvästi, toisinaan jopa päihdetyön ammattilaisten piirissä. Myös poliittisessa keskustelussa ja joidenkin puolueiden ulostuloissa on esitetty haittoja vähentävästä päihdetyöstä jyrkkiä ja yksioikoisia mielipiteitä, jotka eivät ole perustuneet faktoihin tai kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Negatiivinen ja pinnallinen keskustelu aiheuttaa turhautumista ruohonjuuritason työntekijöille, jotka tekevät sydämellään työtä haittoja vähentävän päihdetyön yksiköissä”, Kansanen kirjoittaa.

”Tosiasia on se, että huumeiden käyttö on lisääntynyt, samoin huumeiden käytöstä aiheutuneet haitat. Huumeita käyttävien kuolleisuus on kasvanut. Hätä kentällä on kova. Todellinen harmin paikka siis”, hän jatkaa.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt, samoin huumeiden käytöstä aiheutuneet haitat. Huumeita käyttävien kuolleisuus on kasvanut. Hätä kentällä on kova. Todellinen harmin paikka siis.

Kansanen painottaa, että haittoja vähentävä työ perustuu holistiseen, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, jokainen on arvokas. 

”Miksi emme pysty toimimaan Suomessa siten kuin esimerkiksi Tanskassa, Norjassa tai muutamissa Keski-Euroopan maissa on toimittu? Emmekö välitä heistä, joiden elämänhallinta on luisunut kaaokseen huumeriippuvuuden eli huumeiden käytöstä aiheutuneen sairauden myötä?” Kansanen kysyy. 

Tosiasia on, että kaikki eivät pysty raitistumaan, mutta kaikkia on autettava riippumatta elämäntilanteesta. Se on ihmisyyden perusta.

”Yleinen käsitys ja odotus on, että ihmiset raitistuvat. Vastakkainasettelu haittoja vähentävän ja kuntouttavan työn välillä luo jännitteitä. Ymmärrystä, hyväksyntää ja yhteistyötä tarvittaisiin paljon enemmän eri päihdetyössä toimivien kesken. Omaan lokeroon sulkeutuminen ja omien ehdottomien mielipiteiden julkituominen ei auta ketään, jos ja kun halutaan edesauttaa päihdetyön kehittämistä tulevaisuudessa. Tosiasia on, että kaikki eivät pysty raitistumaan, mutta kaikkia on autettava riippumatta elämäntilanteesta. Se on ihmisyyden perusta.”

Voit lukea koko postauksen Elämä vastassa -blogissa. A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen Haittoja vähentävän työn oppaan mukaan ”haittoja vähentävä työ huumeita käyttävien ihmisten parissa tarkoittaa työmuotoa, jossa ihmistä tuetaan ja autetaan muuttamaan itselleen tai ympäristölleen haitallista toimintaa ja käyttäytymistä vähemmän haitalliseksi ja elämänlaatua kohentavaksi. Haittoja vähentävässä työssä pyritään myös vaikuttamaan yhteiskuntaan ja ympäristöön siten, että huumeiden käytön haitat olisivat mahdollisimman vähäiset ja huumeita käyttävillä olisi mahdollisuus ja oikeus osallisuuteen yhteiskunnassa.”

 

Lue lisää