Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

18.11.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Apteekkisopimus estää lääkkeiden väärinkäyttöä ja sitä voitaisiin hyödyntää enemmänkin

Noin 5 000 suomalaiselle on tehty apteekkisopimus. Siinä potilas saa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeensä vain yhdestä apteekista yhden lääkärin määrääminä.  

Apteekkisopimus on lääkärin ja potilaan yhdessä tekemä kirjallinen sopimus, jonka perusteella potilas saa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat eli pkv-lääkkeensä vain yhdestä apteekista kyseisen lääkärin määrääminä. 

Apteekkisopimuksen osapuolina ovat potilas ja häntä hoitava lääkäri. Apteekin roolina on toteuttaa sopimusta. On suositeltavaa, että erilaisista käytännöistä sovitaan paikallisesti. Huomioon otettavia tilanteita ovat esimerkiksi pyhäkausien lääkejakelu tai toimintatapa vaikkapa tilanteessa, jossa päivystyksestä on määrätty pkv-lääkettä esimerkiksi akuutin tapaturman takia.

Apteekkisopimus on maksuton niin asiakkaalle kuin hoitopaikalle.

Apteekkisopimusta voidaan hyödyntää erilaisten päihde- ja lääkeriippuvuuksien hoidossa. Sen avulla voidaan myös pyrkiä ennaltaehkäisemään lääkeriippuvuuden muodostumista tai rajoittaa sen pahenemista. 

Järjestelmä on toiminnaltaan yksinkertainen ja tehokas. Se on myös maksuton niin asiakkaalle kuin hoitopaikalle. Apteekki perii mahdollisen jakelupalkkion ja lääkkeiden omavastuuosuuden, mutta Kelan myöntämä maksusitoumus kattaa yleensä molemmat. 

Järjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Apteekkariliitto. Järjestelmä se kattaa 97 % Suomen kaikista apteekeista ja sivuapteekeista. Artikkelin kirjoitushetkellä apteekkisopimus on tehty noin 5 000 potilaalle.

Lääkkeet luovutetaan vain potilaalle itselleen.

Lääkkeet luovutetaan vain potilaalle itselleen. Tämän myötä lääkkeiden hakeminen ei enää onnistu esimerkiksi potilaalta varastetulta Kela-kortilla. Sopimus tuo säännöllisyyttä arkielämään, kun lääkkeiden hakupaikka ja -ajankohta on tiukasti määritelty. Tämän lisäksi potilaan tulee olla toimintakuntoinen saadakseen lääkkeensä.

Päihderiippuvuuden taustalla on usein moniongelmaisuutta ja tarvetta erilaisten mielialalääkkeiden käytölle. Sopimuksen myötä apteekki voi paremmin huomioida etenkin lääkeainepitoisuuksiin vaikuttavat yhteisvaikutukset esimerkiksi antibioottikuurien kohdalla.

Apteekkisopimus edistää potilaan hoitoon sitoutumista ja lääkitysturvallisuutta.

Apteekkisopimus paitsi edistää potilaan hoitoon sitoutumista ja lääkitysturvallisuutta, myös lisää hoitoyksikön ja apteekin välistä yhteydenpitoa. Sopimuksen myötä apteekki voi välittää potilasta koskevaa tietoa hoitavalle lääkärille esimerkiksi havaitessaan toistuvia liian aikaisia lääkkeidenhakuyrityksiä. 

Digitalisaation myötä nykymuotoinen apteekkisopimusjärjestelmä on kustannustehokas osa päihde- ja lääkeriippuvuuksien hoitoa. Järjestelmää voitaisiin kuitenkin hyödyntää enemmänkin.

Apteekkisopimus ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille.

Apteekkisopimusjärjestelmän hyödyntäminen ei sovi kaikille potilaille. Usein päihdekuntoutuksen alussa tarvitaan tiivis suhde hoitopaikkaan, sillä kuntoutus on paljon muutakin kuin vain lääketasapainon löytämistä.

Vaikka järjestelmä rajoittaa tehokkaasti virallisen lääkejakelukanavan kautta saatavia pkv-valmisteita, se ei kykene estämään muita kanavia pitkin saatujen päihteiden käyttöä. Eräät ei-pkv-lääkkeiksi luokitellut mutta silti keskushermostoon vaikuttavat valmisteet eivät aktivoi sopimusjärjestelmää. Yksityislääkäreitä hyödyntämällä ja sähköisten reseptien piilottamisen avulla voidaan yrittää kiertää järjestelmää.

Kun tehty apteekkisopimus aikanaan puretaan, hoitavan tahon tulee muistaa informoida asiasta myös apteekkia. Apteekki ei voi omatoimisesti purkaa sopimusta. Ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa hankalia tilanteita asiakkaalle etenkin päivystystapauksissa. Apteekkisopimuksen purkamisen yhteydessä hoitosuhteen aikana kirjoitetut reseptit mitätöidään, mutta hoitosuhdetta tulisi jatkaa muulla tavoin.

Apteekkisopimusjärjestelmä siirtynee aikanaan Kantaan, mikä toivottavasti parantaa järjestelmän tehokkuutta entisestään.

Suomen terveydenhuolto käyttää sähköisiä potilas- ja reseptitietoja Kanta-palvelujen avulla. Myös apteekkisopimusjärjestelmä siirtynee aikanaan Kantaan, mikä toivottavasti parantaa järjestelmän tehokkuutta entisestään. Lisäksi lääkelakiin on suunnitteilla pieniä tarkennuksia apteekkisopimusjärjestelmään liittyen. 

Isot rattaat pyörivät hitaasti, joten toistaiseksi kannattaa tutustua ja hyödyntää nykyjärjestelmää mahdollisuuksien mukaan. Apteekkisopimuspohja ohjeistuksineen on saatavilla esimerkiksi Valviran verkkosivuilta.

Apteekkien yhteyteen on perustettu enenevässä määrin myös sairaanhoitajan vastaanottopisteitä. Myös etälääkärien vastaanotto on entistä helpommin toteutettavissa digitekniikan kehittyessä. Etenkin pitkien etäisyyksien tai muuten haasteellisten alueiden päihdekuntoutuksen järjestämisessä kannattaa selvittää paikallisten apteekkien kyky toimia luontevana ja luotettavana osana hoidon toteuttamista.

Milloin sinun organisaatiollasi on viimeksi ollut palaveri oman lähialueesi apteekkien kanssa? 

LÄHTEET

Huumeongelmaisen hoidon käypä hoito -suositus.

Jani Rönkkö, Teijamari Laasonen-Balk & Outi Heusala: Lääkkeiden väärinkäyttöä hillitään apteekkisopimuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä. Sic!-lehti 2/2016.

Näin apteekkisopimus toimii

  1. Potilas allekirjoittaa apteekkisopimuksen. Lääkäri informoi sopimuksesta sopimukseen kirjattua apteekkia.
  2. Apteekki kirjaa tiedot apteekkisopimusjärjestelmään oman apteekkijärjestelmänsä kautta.
  3. Jos sopimuksen tehnyt potilas yrittää hakea pkv-lääkkeitä tai huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteista muusta kuin järjestelmään kirjatusta apteekista, apteekki saa tästä tiedon ja tapahtuma estyy.

Teksti: Veli-Matti Surakka
Kuva: Scanstockphoto

Proviisori, eMBA Veli-Matti Surakka on Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekin proviisori ja toimii myös Päihdelinkin neuvontapalvelun farmaseuttisena asiantuntijana.

Artikkeli on julkaistu Tiimi-lehden numerossa 5/2019.

Pieni pyyntö sinulle: auta meitä saamaan enemmän näkyvyyttä päihdetyölle. Painetun Tiimi-lehden tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat lehden kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa. Tilauslomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta. Tervetuloa Tiimin lukijaksi!

Lue lisää