Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

08.02.2023 | A-Blogi

Tarja Virolainen

A-klinikkasäätiö auttaa heikompiosaisten digitaitojen kehittymisessä

Digitaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja ja oleellinen osa myös työllistymisen polulla. A-klinikkasäätiön Ditte-hanke auttaa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien digitaitojen kohentamisessa sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisessä.

Digitalisaatio aiheuttaa polarisoitumista yhteiskunnassamme. Vaikka me suomalaiset olemme pääosin hyvin digiosaavaa kansaa, niin heikoimmassa asemassa olevat, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja pitkäaikaistyöttömät, tippuvat digitalisaation kelkasta ja ovat suuressa riskissä syrjäytyä täysin.

Riittävät digitaidot ovat nykyaikana yhtä tärkeitä kuin lukutaito. Ditte-hankkeessa autamme syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä kuntouttavan työtoiminnan kautta. Rakennamme kaksi eri digipalvelua, joista toinen palvelee ammattilaisia ja toinen asiakkaita. Palveluissa on mm. materiaalia ja tehtäviä, jotka kehittävät digitaitoja sekä edistävät työ- ja toimintakykyä. Palvelu toimii myös kasvokkaisen ohjauksen työkaluna”, kertoo A-klinikkasäätiön Ditte-hankkeen projektisuunnittelija Alti Forth.

Kuntouttavan työtoiminnassa on ollut vuonna 2019 reilut 45 000 ihmistä (THL), joka vastaa 1,3 prosenttia koko maan 15–65-vuotiaista. Kasvu asiakasmäärissä on 8 % vuoden 2016 jälkeen. Peräti kolmannes kuntien osarahoittamasta työmarkkinatukea saavista pitkäaikaistyöttömistä on ollut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaina.

Auta meitä auttamaan yhteiskunnan heikompiosaisia

Ditte-hanke toteutuu yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kanssa Turussa ja Salossa. Sieltä on mukana kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajia ja tarkoituksena on integroida kehitettävät palvelut osaksi osallistuvien yksiköiden työtoimintaa.

Yksikin kohtaaminen voi muuttaa elämän suunnan

Ditten projektisuunnittelija Alti Forth hyödyntää työssään kahta ammatillista taustaa. Hän tekee työtä sosiaalialan ammattilaisena, mutta ennen sitä hän opiskeli ict-alaa ja työskenteli it-tukihenkilönä. Opiskelut jäivät kesken keskivaikean masennuksen takia.

Uusien urapolkujen ja kuntoutuspolkujen löytäminen ihmisille on lähellä sydäntäni, sillä olen itsekin löytänyt oman alani mielenterveyskuntoutuksen ja urasuunnittelun tukemana.

”Keskeytettyäni it-tradenomiopinnot olin aika tuuliajolla. Sairastin keskivaikeaa masennusta ja yritin löytää omaa ammatillista suuntaani. Onnekseni hoitokontaktini toimi ja pääsin ammattitaitoisen ja empaattisen urasuunnittelijan asiakkaaksi, joka näki minussa potentiaalia enemmän, mitä itse kykenin näkemään. Ammattitaitoisella tuella pääsin kiinni sosiaalialaan ja hän teki työnsä niin hyvin, että seitsemän vuotta myöhemmin työskentelimme kollegoina hetken aikaa!”

Alti nauttii suuresti siitä, että saa hyödyntää myös aikaisempaa osaamista työssään. Digitalisaation myötä sosiaalialallakin ollaan tiiviisti tekemisissä tieto- ja viestintätekniikan kanssa. Työn merkitys syntyy siitä, että hän pääsee aidosti kehittämään kuntouttavan työtoiminnan rakenteita niin, että asiakkaiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja heidän työ- ja toimintakykyään edistää.

”Ditte-hanke asettaa minut uuden äärelle, sillä olen aiemmin työskennellyt yksittäisten asiakkaiden kanssa tukien heitä omilla poluillaan. Nyt olen mukana luomassa vaikuttavampia rakenteita, joilla on merkitystä useamman ammattilaisen ja asiakkaan arkeen.”

Lue lisää

THL 2020. Tilastoraportti 39/2020. Kuntouttava työtoiminta 2019 – Kuntakyselyn osaraportti.   Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvoi edelleen