Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

A-klinikkasäätiö: tunnistautuminen kaikkeen rahapelaamiseen

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Rahapelien ostaminen ja välittäminen alaikäisille tulisi kieltää

Rahapelaamisen pakollisen tunnistautumisen laajentaminen on perusteltua ja tarpeellista, katsoo A-klinikkasäätiö lausunnossaan arpajaislain muuttamisesta. Pakollinen tunnistautuminen tulee laajentaa kaikkeen rahapelaamiseen, myös arpapeleihin ja pelikasinoille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Suomalaisten rahapelaaminen 2019) mukaan vuonna 2019 jopa 41 prosenttia 15–17-vuotiaista oli pelannut vähintään yhtä rahapelityyppiä. Tämä arvioidaan selittyvän alaikäisten arpapelien pelaamisen lisääntymisellä – kun vuonna 2015 16 prosenttia alaikäisistä oli pelannut arpapelejä, niin vuonna 2019 vastaava osuus oli 31 prosenttia. Tutkimusten mukaan varhainen rahapelaamisen aloittamisikä lisää riskiä myöhemmille rahapeliongelmille. A-klinikkasäätiö esittää lisäystä arpapelien ostamisesta ja luovuttamisesta alaikäiselle siten, että rahapelejä ei saisi ostaa eikä välittää alaikäisille.

Tunnistautumiseen tulee sisältyä pelihallinnan välineiden kattava käyttömahdollisuus, kuten aika- ja rahankäyttörajoitukset sekä pelaajan mahdollisuus estää rahapelaamisensa määräajaksi tai kokonaan netissä ja fyysisissä pelipaikoissa.

A-klinikkasäätiön mielestä Veikkauksen omia keinoja ja velvoitteita olla yhteydessä pelaajiin riskien ehkäisemiseksi tulisi laajentaa ja vahvistaa, jos pelaajan pelikäyttäytyminen muuttuu selkeästi haitallisempaan suuntaan. Tämän tulisi sisältyä Veikkauksen omavalvontasuunnitelmaan.

Vedonlyöntipelien markkinoinnin salliminen on ongelmallista

A-klinikkasäätiö kannattaa tiukkaa suhtautumista rahapelien markkinointiin. Rahapeliautomaattien mainostamiseksi tulkittu tuoteinformaatio tulee poistaa eikä niiden markkinointia tule sallia varsinkaan ihmisten arkiympäristöissä, kuten kaupoissa ja kioskeilla. Vedonlyöntipelien markkinoinnin sallimista A-klinikkasäätiö pitää ongelmallisena, sillä ne ovat korkean haittariskin pelejä. Pelaajalle, joka on asettanut itselleen yhdenkin pelikohtaisen eston, ei tulisi kohdentaa lainkaan markkinointia.

Sponsorimarkkinointia ei tulisi sallia niissä ympäristöissä, joissa ei voida varmistaa markkinoinnin kohdentumista pelkästään täysi-ikäisiin.

Tutkimustiedon mukaan rahapelien helppo saatavuus arkiympäristöissä kannustaa myös haitalliseen pelaamiseen varsinkin, kun pelit ovat luonteeltaan erityisen houkuttelevia. Pelkkä raha-automaattien määrän vähentäminen ei näytä olevan tehokas keino ehkäistä haitallista pelaamista. A-klinikkasäätiö katsoo, että pelien sijoittaminen fyysisesti erilleen – joko pelisaleihin tai muutoin eri tilaan – olisi perusteltua. Silloin myös pelaamisen valvonta helpottuisi.

Kehitystä pitäisi seurata aktiivisesti ja reagoida ongelmiin tarvittaessa nopeasti

A-klinikkasäätiö katsoo, että esitykset arpajaislain muuttamiseksi ovat pääosin myönteisiä. Niiden avulla rahapelihaittoja pystytään ehkäisemään ja korjaamaan entistä tehokkaammin.

Kaikkia käytettävissä olevia keinoja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tulisi kuitenkin käyttää kokonaisuutena ja tasapainoisesti. Kehitystä pitäisi seurata aktiivisesti ja reagoida ongelmiin tarvittaessa nopeastikin. Lainsäädäntö tai tieteellinen tutkimus toimivat suhteellisen hitaasti. Olisi arvioitava mahdollisuutta myöntää pysyvää rahoitusta myös pelihaittojen käytännön ehkäisy- ja hoitotyölle, jossa on edellytykset reagoida havaittuihin ongelmiin nopeammin.