Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Yksikin kuolema on liikaa-Esiselvityshanke

Julkaisun nimi:

Yksikin kuolema on liikaa-Esiselvityshanke

Tekijä:

Leskinen, A.

Ingressi:

Esiselvitys helsinkiläisten tai Helsingin alueella palveluita käyttävien 18–25-vuotiaiden aktiivisesti päihteitä käyttävien nuorten palveluiden rakenteista, palveluketjuista sekä palveluiden haasteista ja palvelujärjestelmän solmukohdiksi koetuista rakenteista. Lisäksi raportissa esitellään selvityksen kohderyhmälle kohdennetun toimipisteen mallinnusehdotus.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiö: Helsinki.

Lyhyt kuvaus:

Esiselvitykseen on haastateltu 29 nuorta pääasiassa Helsingin kaduilla. Lisäksi haastateltavina oli 75 päihteitä käyttävien nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista.

Aktiivisesti päihteitä käyttävät helsinkiläiset 18–25-vuotiaat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset kannattavat uudenlaisen matalan kynnyksen toimipisteen perustamista, jotta palvelut tavoittaisivat nuoret nykyistä paremmin.

Esiselvitys mallintaa toimipisteen palvelukonseptin, joka toteutettaisiin julkisen ja kolmannen sektorin moniammatillisena yhteistyönä eikä sinne olisi ajanvarausta. Nykyisin nämä nuoret tipahtavat pahasti palvelujen väliin etenkin nivelvaiheissa, kun he esimerkiksi täysi-ikäistyvät tai siirtyvät lastensuojelun asiakkuudesta jälkihuollon piiriin.

Suuri osa näistä nuorista elää kadulla, mikä altistaa monille riskeille, kuten hyväksikäytölle ja jopa huumekuolemille. Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on esimerkiksi päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään. Jos heidät saadaan kiinnittymään palveluihin paremmin, ehkäistäisiin syrjäytymistä ja jopa kuolemia.

Aktiivisesti päihteitä käyttävien nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten mielipiteiden ja kokemusten kuuleminen tuo uuden näkökulman näille nuorille tarjottavien palvelujen tavoittavuuteen. Nykyinen palvelujärjestelmä ei tavoita tätä kohderyhmää, ja esiselvitys tarjoaa ehdotuksia tilanteen kohentamiseksi.

Asia-/Avainsanat: nuoret, päihteiden käyttö, palvelujärjestelmä, yhden luukun periaate

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/ykol_julkaisu.pdf