Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena

Julkaisun nimi:

Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena

Tekijä:

Pitkänen, T.

Ingressi:

Intensiivisessä yhteisömuotoisessa hoidossa päihdeongelmiin tarjotaan kokonaisvaltaista tukea. Yhteisössä vietetyn ajan aikana toimintakyky kohenee ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla tapahtuu muutosta parempaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2019, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Päihdehoidossa tavoitellaan yksilön toimintakyvyn kohentumista, sillä tyypillisesti yhteisöhoitoon saapuvilla on suuria toimintakyvyn haasteita. PARADISE24fin-kyselyllä kartoitettiin 153 asiakkaan toimintakyvyn vaikeuksia hoitoon saavuttaessa ja uudelleen hoidon lopussa. Hoidon lopussa kyselyyn vastasi 59 henkilöä.

Suuria vaikeuksia hoitoon saavuttaessa koettiin taloudenhallinnassa, työelämään ja opiskeluun liittyvissä asioissa, yksin olemisessa sekä ahdistuneisuuden kohdalla. Ahdistuneisuus ja taloudenhallinta nimettiin yleisimmin muutostoiveiksi.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta yksilöiden toimintakyvyn kohentuneen huomattavasti yhteisöhoidon aikana. Suurimmat muutokset havaittiin arjen hallinnan ja mielialan kohdalla, mutta jokaisella osa-alueella muutos oli merkitsevä.

Päihdehoidon tulee olla hyvinvoinnin eri osa-alueita tukevaa ja yksilöllisesti suunniteltua.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, yhteisöhoito, vertaistuki

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_319.pdf