Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Julkaisun nimi:

Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Tekijä:

Behm, J.

Ingressi:

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. Oppaan kehittämisen taustalla oli mm. virittävä valistus, järkiperusteinen argumentointi sekä huumevalistuksen tuominen lähemmäksi alkuperäistä valistusaatetta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Oppaan kehittämisessä hyödynnettiin tuotekehityksen prosessia, kokeilemalla kehittämisen mallia sekä hyvän käytännön prosessia. Pilottiversiota kommentoi eri alojen asiantuntijat sähköpostihaastatteluna. Asiantuntijoiden kommenttien perusteella koostettiin jatkokehitysehdotuksia A-klinikkasäätiölle, joka vastaa pilottiversion jatkokehittämisestä valmiiksi oppaaksi.

Valmis video ladattiin Youtube-videopalveluun nimellä ”9 vinkkiä MDMA:n haittojen vähentämiseen (pilotti)”. Videolla esitellään yhdeksän vinkkiä, joiden avulla MDMA:n käyttäjä voi vähentää siitä itselleen aiheutuvia haittoja. Videosta pyrittiin tekemään helposti lähestyttävä erityisesti nuorille sen nopealla tahdilla, epävirallisella puhetyylillä ja visuaalisia elementtejä hyödyntämällä.

Asiantuntijat antoivat videosta runsaasti palautetta. Pääosin palaute oli positiivista, ja haittojen vähentämiseen tähtäävää videomuotoista opasta pidettiin raikkaana lähestymistapana huumevalistukseen. Korjattavaa ja kehitettävää nousi myös palautteissa esiin. Erityisesti yksittäisiä faktoja korjattiin ja täydennettiin paljon. Kokonaisuudessaan opas koettiin tervetulleena lisänä ehkäisevään päihdetyöhön ja sen jatkokehittämistä valmiiksi suositeltiin.

Asia-/Avainsanat: huumeet, päihteet, valistustoiminta, päihdekasvatus, ehkäisevä päihdetyö, MDMA, ekstaasi

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154644/Jami_Behm.pdf?sequence=1&isAllowed=y