Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Tekijä:

Köntti, I.

Ingressi:

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaushoidossa. Tulokset ovat siirrettävissä mihin tahansa vuorovaikutuspohjaiseen työhön kohdetyhmästä riippumatta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosionomi YAMK.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaudoissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 11 työntekijää.

Osallisuutta voidaan lisätä vaikuttamalla arvostamiseen ja ihmisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä tahtotilaan. Näistä teemoista nousi erilaisia asioita: arvostamisessa tuotiin esiin mm. ryhmätoimintojen suunnittelu etukäteen.

Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät ole ammattiroolin takana vaan tekevät yhdessä asiakkaiden kanssa asioita ihmisinä. Yhdessä tekemisen kautta voi tulla osaksi yhteisöä.

Kolmantena osallisuutta lisäävänä tekijänä on tahtotila. Osallisuuden lisääminen on oltava koko organisaation tahtotila. Siten osallisuus voi tulla osaksi toiminnan rakenteita. Päivittäisessä työssä se tarkoittaa esim. kokouskäytäntöjä tai työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisiä wc-tiloja.

Asia-/Avainsanat: osallisuus, korvaushoito, vuorovaikutus, päihdetyö

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121774