Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla

Julkaisun nimi:

Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla

Tekijä:

Wivolin, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että huumeita käyttävien parissa työskentelevät tuntevat kohtuullisen hyvin ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Tietämystä tulisi kuitenkin lisätä rikollisuuteen pakottamisen tunnistamisen sekä uhrien oikeuksien toteutumisen suhteen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimus, sosiaalipolitiikan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö tarkastelee huumeriippuvuudesta johtuvaan velkaantumiseen liittyvää väkivaltaa sekä rikollisuuteen pakottamista. Työn osatavoitteena on myös havainnoida väkivallan määrässä ja sisällössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Työn toisena päätavoitteena on tutkia huumeveloista johtuvaa rikollisuuteen pakottamista yhtenä ihmiskaupan muotona. Opinnäytetyön aineistona on alkuvuodesta 2022 kerätty verkkokysely sekä asiantuntijahaastattelu.

Aineiston perusteella muutoksia väkivallan määrän ja sisällön suhteen on havaittavissa, väkivalta näyttää lisääntyneen ja muuttuneen aiempaa raaemmaksi. Huumeita ja väkivaltaa käyttävät aiempaa nuoremmat ja järjestäytyneen rikollisuuden merkitys huumemarkkinoilla on kasvanut. Aineistosta käy ilmi, miten veloille määrätään huomattavia korkoja, tai velkoja tekaistaan. Velkaantuneita käytetään hyväksi rikollisessa toiminnassa kuten esimerkiksi apteekkimurroissa.

Ilmiönä ihmiskauppa ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tunnetaan aineiston perusteella kohtuullisen hyvin. Tietämystä olisi kuitenkin lisättävä rikollisuuteen pakottamisen tunnistamisen sekä uhrien oikeuksien toteutumisen suhteen, myös päihdepalveluiden palvelujärjestelmää olisi syytä muuttaa joustavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi.

Asia-/Avainsanat: huumemarkkinat, huumevelat, väkivalta, ihmiskauppa, rikoksiin pakottaminen

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202207045965