Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta

Julkaisun nimi:

Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta

Tekijä:

Siitari, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tuotoksena on kolmen opioidikorvaushoidossa olevan päihdekuntoutujan kirjoitetut elämäntarinat lapsuudesta nykyhetkeen saakka.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opioidiriippuvuudesta kuntoutumista pidetään usein vain lääkinnällisenä kuntoutumisena opioidikorvaushoidossa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin myös psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen tarve ja tärkeys monitahoisen ja -syisen elämänmuutoksen tukena sekä tuoda esiin jokaisen päihdekuntoutujan subjektiivisuus ja yksilöllisyys elämäntarinansa ja kuntoutumisensa suhteen.

Työllä on myös asenne- ja arvokasvatuksellinen perspektiivi; tavoitteena on tukea päihdekuntoutujien ympärillä työskentelevää moniammatillista verkostoa huomioimaan se potentiaali, joka päihdekuntoutumisen edetessä vapautuu suunnattavaksi esimerkiksi koulutukseen ja työelämään. Opinnäytetyön tavoitteena on myös toimia vertaistuellisena materiaalina; toivon herättäjänä kuntoutujalta toiselle.

Tässä opinnäytetyön raportissa esitellään opinnäytetyön tarve sekä tausta toimijoineen, teoreettinen viitekehys sekä julkaisun prosessin vaiheistus menetelmineen. Myös tuotoksesta kerätty palaute esitellään raportissa. Raportissa tarkastellaan myös työn luotettavuutta ja esitetään jatkokehittämisideoita sekä itsearviointi oppimisen ja ammatillisen kehittymisen perspektiivistä.

Asia-/Avainsanat: opioidit, riippuvuus, korvaushoito, psykososiaalinen kuntoutus, narratiivisuus, julkaisut, kertomukset

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/149588