Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vanhempi päihdepalveluissa – tuki, osallisuus ja yhteistoiminta

Julkaisun nimi:

Vanhempi päihdepalveluissa – tuki, osallisuus ja yhteistoiminta

Tekijä:

Perälä, M. Kanste, O. Halme, N. Pitkänen, T. Kuussaari, K. Partanen, A. Nykänen, S.

Ingressi:

Vanhempien liiallinen päihteiden käyttö on riski lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille. Lastensuojelulain mukaisesti lapset tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun hoidetaan vanhempia aikuisille suunnatuissa palveluissa kuten päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tutkimuksen tulosten perusteella tämä ei kuitenkaan vaikuta täysin toteutuvan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 21/2014.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus tuotti tietoa päihdeongelmia kokeneiden alle 9-vuotiaiden lasten vanhempien perhetilanteesta, tuen tarpeista ja avun saamisesta sekä vanhempien osallisuudesta. Lisäksi saatiin tietoa päihdehoitoyksiköiden yhteistyöstä vanhempien kanssa, yhteistoiminnasta muiden lasten ja perheiden palveluja antavien tahojen kanssa sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta.

Tutkimustiedosta on hyötyä sosiaali-, terveys- ja opetusalojen johtajille, kehittäjille, opettajille ja tutkijoille, poliittisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä lasten, lapsiperheiden ja päihdeongelmaisten kanssa työskenteleville ja alan opiskelijoille.

Asia- /Avainsanat: haastattelu, integraatio, kumppanuus, kysely, lapsi, palvelut, osallisuus, perhe, päihdepalvelut, palvelujen käyttö, tuki, vanhemmuus, yhteistoiminta, yhteistyö

Linkki julkaisuun:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116150/URN_ISBN_978-952-302-214-0.pdf?sequence=1