Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vanhemman alkoholin ongelmakäyttö vieraana perheessä lapsen näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Vanhemman alkoholin ongelmakäyttö vieraana perheessä lapsen näkökulmasta

Tekijä:

Kamula, A.

Ingressi:

Pro gradu -tutkielmassa analysoidaan, minkälaisena vieraana vanhemman ongelmallinen alkoholin käyttö näyttäytyy perheessä lapsen näkökulmasta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Jyväskylän yliopisto, humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, minkälaisena vieraana vanhemman ongelmallinen alkoholin käyttö näyttäytyy perheessä lapsen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan, minkälaisia käsityksiä lapsilla on perheestään, kun vanhempi tai vanhemmat käyttävät alkoholia ongelmallisesti.

Tutkimuksen aineistona toimivat A-klinikkasäätiön Varjomaailma -sivuston sivulle anonyymisti tai nimimerkillä kirjoitetut ja kootut ”Minun tarinani” -tunnisteella olevat blogitekstit. A-klinikkasäätiön alaisena toimivan Varjomaailma -sivusto on osa Lasinen lapsuus -toimintaa.

Analyysin tulosten mukaan vanhemman ongelmallinen alkoholinkäyttö koostuu lapsen näkökulmasta monien eri tunteiden, vääristyneiden perhesuhteiden, muiden vieraiden sekä lasta suojaavien ja perhettä koossa pitävien tekijöiden verkostosta. Monina tunteina näyttäytyivät toisaalta lapsen lojaalius ja rakkaus vanhempaa kohtaan, toisaalta monet kielteiset tunteet niin alkoholia ongelmakäyttävää vanhempaa kuin omaa itseään kohtaan. Lasten perhesuhteet näyttivät olleen vääristyneitä tilanteissa, kun lapsi selviytyi itsekseen ja otti perheen arjessa vanhemman vastuuta itselleen. Lasta suojaavat ja perhettä koossa pitävät tekijät olivat usein joko perheenjäseniä tai muita lapselle tärkeitä henkilöitä.

Asia-/Avainsanat: lapsen kokemus, lapset, vanhemmat, perheet, alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat

Linkki julkaisuun:

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67495#