Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä

Julkaisun nimi:

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä

Tekijä:

Kaskela, T. Pitkänen, T. Valkonen, J. Kaikkonen, R.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveyshoidon tarpeen mittaamiseen tarvitaan monipuolista, useista muuttujista koottua mallia. Artikkelissa arvioidaan päihde- ja mielenterveyshoidon tarvetta usealla kriteerillä alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) pohjalta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Tiimi 2/2015, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelissa tarkastellaan päihde- ja mielenterveyshoidon kynnyksellä olevia henkilöitä, eli hoidon tarpeessa olevia tai aiemmin hoidon piirissä olleita. Tutkimuksen mukaan naisista suurempi osuus on mielenterveyshoidon kynnyksellä verrattuna miehiin. Päihdehoidon osalta tilanne on päinvastainen.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että mielenterveys- ja päihdehoidon kynnyksellä oleminen on yleisempää työikäisillä kuin eläkkeellä olevilla. Tutkimuksen tulosten mukaan lähes joka viides kyselyyn vastanneista työikäisistä oli hoidon kynnyksellä.

Asia- /Avainsanat: alkoholiongelma, mielenterveysongelma, hoidon tarve, päihde- ja mielenterveyspalvelut, riskiraja

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_215.pdf