Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tunne yhteyttä – Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Julkaisun nimi:

Tunne yhteyttä – Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Tekijä:

Kapanen, K. Uusimäki, E.

Ingressi:

Opinnäytetyössä kehitettyjä toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa perhekuntoutuksessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä. Opinnäytetyön toteutustapa oli toiminnallinen. Toiminnassa yhdistyivät liikunta, musiikki kuvallinen ilmaisu ja draama. Toiminnallisia osuuksia havainnoitiin osallistuvan havainnoinnin kautta.

Asiakkaat kokivat saaneensa toiminnoista positiivisia hetkiä arkeen sekä ideoita yhdessä lasten kanssa toimimiseen. Toiminnalliset osuudet tukivat sairaalan menetelmiä ja toivat niihin uuden lisän. Opinnäytetyön toimintamallia voidaan hyödyntää vanhempien ja lasten parissa työskenneltäessä.

Asia-/Avainsanat: päihdesairaala, vanhemmuus päihderiippuvaisena, vuorovaikutus, kiintymyssuhde,toiminnalliset menetelmät, perhekuntoutus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019051810519