Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Julkaisun nimi:

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tekijä:

Wahlbeck, K. Hietala, O. Kuosmanen, L. McDaid, D. Mikkonen, J. Parkkonen, J. Reini, K. Salovuori, S. Tourunen, J.

Ingressi:

YhdessäMielin-hankkeen julkaisu esittää päättäjille suunnatun, tutkimustietoon perustuvan mallin toimivista mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017.

Lyhyt kuvaus:

YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tutkittua tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyön malleista päättäjille. Hanke toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, asiantuntijahaastatteluina, väestökyselynä ja kokemusasiantuntijoiden fokusryhmätyöskentelynä. Luonnos mielenterveys-ja päihdetyön toimivista malleista oli avoimesti kommentoitavissa Ota kantaa -sivustolla.

Keskeisenä näkökulmana korostui näyttöön perustuvien tai hyviksi käytännöiksi todettujen hoitomallien painottaminen. Päähavaintona nousee myös esille uusien ihmislähtöisten, osallisuutta ja vertaisuutta tukevien toimintamallien luomat mahdollisuudet uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Tutkimusnäyttö puoltaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota perusterveydenhuoltoon. Monitoimijaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut rakentuvat julkisia palveluja täydentävien järjestöjen palveluja hyödyntäen. Selvityksen mukaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyden edistämiseen investoimalla on mahdollista vähentää mielenterveysongelmien epäsuoria kustannuksia – kuten tuottavuuskustannuksia – merkittävästi.

Asia-/Avainsanat: mielenterveys- ja päihdetyö, YhdessäMielin-hanke

Linkki julkaisuun:

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/89-2017-YhdessaMielin_valmis.pdf/e60e6d56-43cb-40e8-8f49-54e6dfdac5bb?version=1.0