Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Toimivat laitoskatkaisukäytännöt Lahden, Kouvolan ja Kotkan katkaisuhoitoasemilla

Julkaisun nimi:

Toimivat laitoskatkaisukäytännöt Lahden, Kouvolan ja Kotkan katkaisuhoitoasemilla

Tekijä:

Lillberg, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kolmen eri laitoskatkaisuhoitoyksikön työntekijöiden mielipiteitä heidän yksikkönsä toimintakäytännöistä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten päihdepalvelujen laatusuositusten mukainen esteettömyyden periaate toteutuu Lahdessa, Kouvolassa ja Kotkassa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa selvisi, että laitoskatkaisun hoitojaksojen tulisi olla pidempiä ja asiakkaiden tulisi päästä jatkohoitoon heti katkaisuhoidosta lähdettyään. Monella paikkakunnalla avohoidon palveluissa on pitkät jonot, jolloin asiakkaat saattavat joutua odottamaan kuukauden pääsyä avopalveluiden piiriin, laitosjatkohoidosta puhumattakaan.

Katkaisuhoidon asiakkaista iso osa on moninkertaisia uusijoita. Sama asiakas ei välttämättä hakeudu hoitoon enää uudestaan, mutta on hyvin vaikea arvioida, onko hän lopettanut päihteiden käytön kokonaan, vai onko hän muuttanut toiselle paikkakunnalle. Päihdepalveluita tulisi yhdenmukaistaa siten, että kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hoitoon. Päihdetyön tuloksellisuutta tulisi tutkia siitä näkökulmasta, mikä päihdetyössä on ollut sellaista, joka on auttanut asiakasta hallitsemaan päihteiden käyttöään tai lopettamaan kokonaan.

Asia-/Avainsanat: päihderiippuvuus, laitoskatkaisuhoito, esteettömyyden periaate, päihdetyön tuloksellisuus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/5036