Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Julkaisun nimi:

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Tekijä:

Hiltunen, K. Ketola, K. Vikkula, H.

Ingressi:

Tiedolla johtamisessa korostuu toimintaan liittyvän tiedon tuottaminen, käyttäminen ja tietoon vetoaminen. Tutkimuksen mukaan tietoa tarvittiin järjestön tominnan vaikuttavuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntaa edistäväksi, rahoituksen turvaamiseksi sekä järjestökentän yhteistyön lisäämiseksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja/sosionomi (ylempi AMK)

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedolla johtamisen valmiuksia ja haasteista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Opinnäytetyö on osa MIPA 2.0-järjestötutkimushanketta. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mikä on järjestöissä tutkitun tiedon hyödyntämisen nykytila johtamisessa.

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduin ryhmäteemahaastatteluin kymmenessä päihde- ja mielenterveysjärjestössä. Haastateltavia oli yhteensä 28. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella tutkitulla tiedolla johtaminen ei ole yleistä tai tiedostettua johtamista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä, mutta siihen oli olemassa olevaa kiinnostusta ja osaamista.

Asia-/Avainsanat: järjestötoiminta, tiedolla johtaminen, tutkimustieto

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112223712