Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.

Julkaisun nimi:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.

Tekijä:

Valkonen, J.

Ingressi:

Terveyslähtöinen päihde- ja mielenterveystyö kohdentuu sairauksien ja ongelmien ehkäisyn sijaan ihmisen hyvinvointiin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14. A-klinikkasäätiö

Lyhyt kuvaus:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveyslähtöisenä toimintana tarkoittaa ongelmien ehkäisyn sijaan sitä, että vahvistetaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tuottavia tekijöitä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöillä on monia yhteisiä lähtökohtia ja myös niiden toiminta voi usein olla samankaltaista. Lisäksi ne toimivat monesti saman kohderyhmän kanssa, eikä toimintaan osallistuvilta kysellä diagnooseja tai sitä, ovatko he mukana mielenterveys- vai päihdeongelman vuoksi.

Artikkelissa ehdotetaan toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi. Toimijuuden vahvistaminen voisi tällöin tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksien luomista osallisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen, ihmisen näkemistä toiminnan kohteen sijaan aktiivisena toimijana ja ihmisen omien kykyjen (esimerkiksi resilienssin) vahvistamista.

Asia-/Avainsanat: mielenterveys- ja päihdejärjestöt, terveyden edistäminen

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Katsauksia_5_2017.pdf