Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tampereen Kuntoutumiskeskuksen huumevieroitushoito-ohjelman asiakkaat vuonna 2011

Julkaisun nimi:

Tampereen Kuntoutumiskeskuksen huumevieroitushoito-ohjelman asiakkaat vuonna 2011

Tekijä:

Lankinen, N.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa millaisia asiakkaita Tampereen Kuntoutumiskeskuksen huumevieroitushoito-ohjelmassa oli vuonna 2011, millaisia heidän hoitojaksonsa olivat ja missä määrin asiakkaat hakeutuivat jatkohoitoon vieroitushoidon jälkeen. Lisäksi opinnäytetyössä kartoitettiin viiden asiakkaan haastattelujen kautta asiakkaiden kokemuksia huumevieroitushoito-ohjelmasta ja millaisia kehittämisideoita heillä on hoito-ohjelman suhteen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Satakunnan Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipalveluiden suuntautumisvaihtoehto.

Lyhyt kuvaus:

Kartoituksen kohderyhmänä olivat kaikki vuoden 2011 aikana huumevieroitushoito-ohjelmassa olleet asiakkaat. Tiedot on kerätty Tampereen Kuntoutumiskeskuksen rekistereistä, joita jatko käsittelin tilastollisella analyysilla. Lisäksi kartoituksessa on haastateltu huumevieroitushoito-ohjelmassa syksyllä 2010 viittä mukana ollutta asiakasta.

Tampereen Kuntoutumiskeskuksen huumevieroitushoito-ohjelmassa oli vuonna 2011 yhteensä 131 asiakasta. Heistä naisia oli 31 % ja miehiä 69 %. Eniten asiakkaita oli 25 – 29 ja 30 – 34-vuotiaiden ikäryhmistä. Huumevieroitushoitoon ohjannut taho oli asiakkaista 33 %:lla Matala, 16 %:lla sosiaalityöntekijä, 14 %:lla erilaiset avohoitotahot ja 13 %:lla Tampereen A-toimen muut yksiköt kuin Matala. Huumevieroitushoidossa olleista asiakkaista hoitojaksonsa päätti suunnitellusti 60 %, hoitonsa keskeytti 22 %, hoidosta uloskirjoitettiin 17 % ja peruskatkolle siirrettiin 1 %. Pääsääntöisesti syynä hoidosta uloskirjoittamiseen oli päihteiden käyttö hoidon aikana. Kaikista asiakkaista 40 % jatkoi laitoskuntoutukseen, 25 % palasi takaisin kotiin ilman jatkohoitosuunnitelmaa ja 15 % jatkoi Tampereen A-toimen yksiköiden avohoidon piirissä.

Viiden asiakkaan haastatteluissa korostui huumevieroitushoito-ohjelman tarpeellisuus sekä pienryhmän ja toiminnallisuuden tärkeys. Haastatteluiden kautta tuli esiin paljon erilaisia kehittämisehdotuksia huumevieroitushoito-ohjelmaa koskien.

Asia-/Avainsanat: huumevieroitushoito, katkaisuhoito, asiakas, huumeidenkäyttäjä

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/microsoft_word_-_opinnaytetyo_niina_lankinen.pdf