Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy

Julkaisun nimi:

Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy

Tekijä:

Koskinen, L.

Ingressi:

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotettiin kirjallinen potilasopas päihteitä käyttäville naisille raskauden ehkäisyyn.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Hämeen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päihteitä käyttäville naisille annettua ehkäisyneuvontaa Päihdesairaalassa. Tavoitteena oli tuottaa kirjallinen potilasopas, jota sairaalan hoitohenkilökunta voi jatkossa käyttää ohjauksen tukena. Opinnäytetyön toteuttamistapa oli toiminnallinen.

Osana kehittämistyötä järjestettiin oppaan arviointitilaisuus Päihdesairaalassa. Tilaisuudessa kerättiin kirjallinen palaute potilailta ja hoitajilta. Saatua palautetta hyödynnettiin oppaan viimeistelyvaiheen muutoksissa.

Potilasoppaaseen valikoitui kolme raskauden ehkäisyvalmistetta, jotka olivat tutkitusti suositelluimmat tuotteet runsaasti päihteitä käyttäville naisille: hormoni- ja kuparikierukka, sekä ehkäisykapseli. Näistä valmisteista hormonikierukan on todettu olevan yleisin, sekä suosituin. Kierukkaehkäisyä voidaan suositella myös synnyttämättömille naisille.

Kierukkaehkäisyn toiminnan havainnollistamista varten pyydettiin visuaalista esittelymateriaalia suoraan lääkeyhtiöltä. Yhtiö lahjoitti koulutuskäyttöön tarkoitetun kierukan asettimella, sekä kierukan asentoa kohdussa havainnollistavan kiekon. Näitä materiaaleja Päihdesairaala voi jatkossa käyttää ohjauksen tukena, yhdessä potilasoppaan kanssa.

Asia-/Avainsanat: raskauden ehkäisy, päihteet, ehkäisyneuvonta, pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät

Linkki julkaisuun:

http://www.theseus.fi/handle/10024/140952