Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Strateginen johtaminen – Case A-klinikkasäätiö

Julkaisun nimi:

Strateginen johtaminen – Case A-klinikkasäätiö

Tekijä:

Mononen, J.

Ingressi:

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvata A-klinikkasäätiön strategiaa ja strategista johtamista työntekijöiden ja johtajien näkemyksiin perustuen. Tutkimuksessa tarkasteltiin strategian sisältöä, millaista strateginen johtaminen on A-klinikkasäätiöllä ja miten strategia näkyy käytännön työssä huomioiden rationaalisen ja postmodernin ajan erityispiirteet.

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, sosiaalihallintotiede.

Lyhyt kuvaus:

Aineisto kerättiin kohdeorganisaatiosta tätä tutkimusta varten laaditulla strukturoidulla kyselylomakkeella. Kysely sisälsi myös avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 20 % (n=155).

Tutkimuksen tulosten mukaan A-klinikkasäätiön strategia on kattava ja pohjautuu arvoihin. Johtajien ja työntekijöiden näkemykset strategiasta ja strategisesta johtamisesta poikkeavat toisistaan. Johtajat näkevät strategian rationaalisesti, jolloin strateginen johtaminen on ennalta sovitun suunnitelman toteuttamista. Tulosten mukaan työntekijät toivovat strategia-ajatteluun postmoderneja piirteitä, kuten asiakasnäkökulmaa, avoimuutta ja vuorovaikutusta. A-klinikkasäätiön strategiatyöskentelyyn tarvittaisiin osallisuuden vahvistamista, johtamisen työkalujen määrittelyä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista.

Strategia ja strateginen johtaminen ovat organisaation toiminnan tarkastelun, arvioinnin ja kehittämisen edellytys. Niiden tarkoitus on tehdä näkyväksi tehtyä työtä, nostaa esiin kehittämiskohteita ja luoda yhteisiä tavoitteita. Strategian pitäisi olla organisaation koko henkilöstön omakseen tunteva ja strategiatyöskentelyn kaikille kuuluva.

Asia-/Avainsanat: strateginen johtaminen, strategia, postmoderni

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/mononen.pdf