Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta

Julkaisun nimi:

Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta

Tekijä:

Tammi, T. Pitkänen, T. Perälä, J.

Ingressi:

Huumeita käyttävien haastatteluille pohjautuva tutkimus tarkentaa kuvaa huumausaineiden ongelmakäytöstä pääkaupunkiseudulla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Yhteiskuntapolitiikka 76:1, 45-54.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus tarkastelee huono-osaisten huumeidenkäyttäjien käyttämiä päihdeaineita sekä niiden käyttötapoja ja hankintaa. Analyysi perustuu 100 helsinkiläisen huumeiden käyttäjän strukturoituihin haastatteluihin.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat huumekuolematutkimuksessa esiin nostettua huolta opioidien, bentsodiatsepiinien tai alkoholin yhteiskäyttöilmiöstä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, missä määrin amfetamiinin ja opioidien suurkuluttajat ovat toisistaan erillisiä ryhmiä. Yleistäen voidaan todeta, että helsinkiläisen huono-osaisen huumealakulttuurin kova ydin on erityisesti sekakäytössä, jossa keskeistä osaa näyttelevät kivunlievitykseen tarkoitetut opioidipohjaiset lääkeaineet ja rauhoittavat lääkeaineet bentsodiatsepiinit sekä alkoholi ja kannabis.

Asia-/Avainsanat: haastattelututkimus, amfetamiini, opioidit, yhteiskäyttö

Linkki julkaisuun:

https://www.julkari.fi/handle/10024/100970