Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.04.2023 | Publication

Sosiaaliohjaajan osaamisvaatimukset, osaamisen kehittäminen sekä hyödyntäminen vieroitushoitoyksikössä

Julkaisun nimi:

Sosiaaliohjaajan osaamisvaatimukset, osaamisen kehittäminen sekä hyödyntäminen vieroitushoitoyksikössä

Tekijä:

Altomaa, S.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa työelämälähtöisistä sosiaaliohjaajan osaamisvaatimuksista ja osaamisen hyödyntämisestä vieroitushoitoyksikössä. Opinnäytetyön toimeksiantaja A-klinikka Oy sai opinnäytetyöstä kuvan sosiaaliohjaajan työnkuvasta, työtehtävistä, osaamisen vaatimuksista sekä mahdollisuuksista hyödyntää osaamista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2023

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosionomi AMK.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämälähtöisistä sosiaaliohjaajan osaamisvaatimuksista ja osaamisen hyödyntämisestä vieroitushoitoyksikössä. Lisäksi tavoitteena oli kirjoittajan oman osaamisen tarkastelu ja kehittäminen sekä ammatti-identiteetin rakentuminen lähihoitajasta sosiaaliohjaajaksi. Tarkoituksena oli perehtyä ja syventyä osaamisen vaatimuksiin teorian, työelämän ja kirjoittajan oman osaamisen näkökulmista. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kirjoittajan työnantaja A-klinikka Oy ja opinnäyte toteutettiin Päihdesairaalassa Vieroitushoitoyksikössä.

Opinnäyte toteutettiin autoetnografisena päiväkirjamuotoisena tutkimuksena hyödyntäen kehittämismenetelmänä havainnointia. Päiväkirjaraportointia toteutettiin kymmenen viikon ajan rakentuen viikkosuunnitelmasta päiväkirjaraportointiin sekä viikkoanalyysiin. Viikot pohjautuivat ennalta suunniteltuihin teemoihin, jotka ovat nousseet työstä. Viikkoteemoina oli palvelujärjestelmäosaaminen ja etuudet, naiserityisyyden huomioiminen, rikosseuraamuslaitoksen lähettämien potilaiden hoidon erityispiirteet, vertaistyö, ryhmien ohjaaminen ja turvallisuus.

Opinnäytteen aikana kirjoittajan osaaminen ja ammatti-identiteetti kehittyi merkittävästi. Toimeksiantaja sai opinnäytteestä kuvan sosiaaliohjaajan työnkuvasta, työtehtävistä, osaamisen vaatimuksista sekä mahdollisuuksista hyödyntää osaamista. Lisäksi opinnäytteen aikana kehitettiin vertaistoimintaa ja opinnäytteessä on kehittämisehdotuksia ryhmätoimintaan sekä turvallisuuteen.

Asia-/Avainsanat: sosiaaliohjaaja, osaamisvaatimukset, vieroitushoito

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/793076