Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista

Julkaisun nimi:

Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista

Tekijä:

Makkonen, J.

Ingressi:

Internetin erilaisista tukipalveluista on tullut tärkeitä paikkoja etsiä apua ja tukea sosiaalisiin ongelmiin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, sosiologia.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa tutkittiin verkkovuorovaikutusta ja sen sosiaalisen tuen muotoja internetin keskusteluryhmässä. Tutkimuksen kohteena toimii internetin Päihdelinkki.fi palvelun keskusteluryhmä nimeltä Kuivaushuone.

Tutkimustulosten perusteella Kuivaushuoneen puheenaiheet liittyivät päihteisiin ja niiden vähentämiseen ja lopettamiseen liittyvien aiheiden ympärille. Näiden puheenaiheiden lisäksi, keskusteluryhmässä keskusteltiin hyvin arkisista asioista.

Kuivaushuoneella muodostui puheentapoja, kuten oma kertomus, kuuluminen, emotionaalinen tuki ja tiedollinen tuki. Viestien lopullinen kielellinen muotoilu sisällytti keskusteluun vuorovaikutuksen kannalta arvokkaita sosiaalisia vihjeitä.

Sosiaalista tukea osoitettiin pääasiassa emotionaalisen- ja tiedollisen tuen kautta, johon liittyivät viesteissä osoitettu sympatia, empatia ja emootiot, sekä kannustamisen ja ohjaamisen muodot. Näiden tuloksien perusteella verkkovuorovaikutus sisälsi sosiaalista tukea, joka lisäsi keskustelijoiden hyvinvointia.

Asia-/Avainsanat: verkkovuorovaikutus, sosiaalinen media, sosiaalinen vihje, sosiaalinen tuki

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/19183/urn_nbn_fi_uef-20180191.pdf