Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sisarukseni käyttää huumeita – Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta

Julkaisun nimi:

Sisarukseni käyttää huumeita – Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta

Tekijä:

Karvonen, L.

Ingressi:

Huumeiden käyttäjien läheisten elämä voi olla jopa vuosien mittainen stressitila, jossa läheinen pyrkii löytämään erilaisia selviytymiskeinoja. Vertaistuki on yksi läheisten merkittävä keino ajatusten ja tunteiden käsittelyyn.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tutkittiin ja tuotiin esille huumeiden käyttäjien sisaruksien verkosta saamaa vertaistukea sekä huumeiden käytön vaikutuksia sisaruksiin ja sisarussuhteisiin. Aineisto kerättiin Päihdelinkin keskustelufoorumin Vilpola-alustalta vuosilta 2010 – 2018. (Vilpola on suunnattu huumeiden käyttäjien läheisille). Aineistossa tarkasteltiin sisaruksien kirjoituksissa esille nousseita aiheita ja vertaisohjaajien kommentointia.

Sisarukset kokivat saaneensa vertaistukea keskustelufoorumilta ja pitivät sitä merkityksellisenä. He myös kertoivat kirjoittamisen olevan hyvä keino omien ajatuksien ja tunteiden käsittelyyn. Erityisesti vertaistuen hakemista verkosta helpotti kasvottomuus ja nimettömyys. Tuloksista ilmeni myös huumeiden käytön laajat vaikutukset sisarussuhteeseen, sisaruksen omaan hyvinvointiin sekä koko perheeseen.

Asia-/Avainsanat: vertaistuki, sisarukset, sisaruus, läheiset, huumeet

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121226271