Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Se on se loppuuks tää joskus”: Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Julkaisun nimi:

”Se on se loppuuks tää joskus”: Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Tekijä:

Myllyniemi, N.

Ingressi:

Tutkimuksessa lähestyttiin huumeiden käyttöä läheisten näkökulmasta. Tutkimus rajautui huumeiden käyttäjien vanhempien kokemuksiin siitä, millaista heidän elämänsä on ja on ollut lapsen huumeiden käytön ympärillä. Lisäksi tutkittiin, millaisin keinoin vanhemmat ovat selviytyneet ja edistäneet omaa jaksamistaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus:

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltavat pyydettiin Irti huumeista ry:n ja Aklinikka Oy:n kautta, joissa molemmissa tehdään läheistyötä. Tutkimuksesta käy ilmi, että lapsen huumeiden käyttö kuormittaa vanhempia psyykkisesti ja useilla vanhemmilla on pelko, että lapsi kuolee ja lisäksi vanhemmat kokevat syyllisyyttä sekä häpeää. Osa huumeita käyttävän lapsen vanhemmuutta on lapsen auttaminen. Toisaalta vanhemmat kuitenkin tasapainoilevat auttamisen sekä avun rajoittamisen välillä, jotta he eivät mahdollistaisi lapsen huumeiden käyttöä.

Jaksamista tukevina tekijöinä vanhemmat kokivat etenkin vertaistukiryhmän. Muina jaksamista tukevina tekijöinä mainittiin oman elämän priorisointi lapsen elämän edelle, mikä tarkoittaa muun muassa rajan vetoa lapseen. Omat harrastukset, toivon ylläpitäminen ja hengellisyys olivat myös joillekin vanhemmille tärkeitä.

Tutkimus osoittaa, että useat vanhemmat ovat joutuneet pettymään päihdepalveluihin. Palvelut eivät ole olleet oikeanlaisia ja vanhemmat sekä heidän lapsensa eivät ole tulleet toivomallaan tavalla kohdatuiksi. Vanhemmat pohtivat ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Läheisille suunnattuihin palveluihin tulisi ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota sekä osallistaa läheisiä mahdollisuuksien mukaan lapsen hoidon suunnittelussa.

Asia-/Avainsanat: huumeiden käyttäjien vanhemmat, vanhemmuus, selviytymiskeinot

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052316842