Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Retkahduksen ehkäisy päihdeongelmien hoidossa

Julkaisun nimi:

Retkahduksen ehkäisy päihdeongelmien hoidossa

Tekijä:

Holmberg, N. Kähkönen, S.

Ingressi:

Retkahduksenehkäisymallia (RE-malli) on sovellettu tuloksellisesti erilaisiin addiktioihin. Mallin vaikutukset ovat suurimmillaan alkoholiriippuvuutta ja useamman päihteen sekakäyttöä hoidettaessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2005

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 121, 1309-15.

Lyhyt kuvaus:

G. A. Marlattin ja J. R. Gordonin retkahduksenehkäisymalli (RE-malli) kuvaa retkahdusta ja sisältää joukon kognitiivisia ja behavioraalisia strategioita retkahdusjaksojen estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Mallissa retkahdukseen johtavat tekijät jaetaan välittömiin (esim. riskitilanteet) ja välillisiin (kuten elämäntapaan liittyvä tasapainottomuus).

Katsausartikkelissa esitellään retkahduksenehkäisymallia ja arvioidaan sen vaikuttavuutta.

Asia-/Avainsanat: retkahdus, retkahduksenehkäisymalli, päihdeongelma, menetelmät, hoito

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95035.pdf