Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Retkahduksen ehkäisy – apua riskitilanteessa toimimiseen: Esite A-klinikan vieroitushoitoyksikköön

Julkaisun nimi:

Retkahduksen ehkäisy – apua riskitilanteessa toimimiseen: Esite A-klinikan vieroitushoitoyksikköön

Tekijä:

Hasala, P.

Ingressi:

Retkahtaminen on niin yleistä, että sen koetaan olevan kiinteä osa raitistumisprosessia. Retkahtaminen vähentää kuitenkin raitistuvan päihdeongelmaisen itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa esite, joka auttaa raitistuvia päihdeongelmaisia välttämään retkahtaminen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä oli tavoitteena tuottaa esite, josta päihderiippuvainen saa keinoja ja työkaluja retkahduksen ehkäisemiseen. Opinnäytetyö tehtiin A-klinikan vieroitushoitoyksikölle.

Retkahtaminen on yleistä ja sen koetaan olevan kiinteä osa raitistumisprosessia. Retkahtaminen vähentää kuitenkin raitistuvan päihdeongelmaisen itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta.

Esitteen sisältö tuotettiin hyödyntämällä monia erilaisia päihdeongelmaa käsitteleviä kirjallisia ja sähköisiä lähteitä. Esitteen suunnitteluun sisältyi vapaamuotoinen, laadullinen haastattelu toimeksiantajan kanssa.

Esitteeseen sisällytettiin tietoa retkahdusprosessista, keinoja riskitilanteiden ennakointiin ja riskitilanteista selviämiseen, sekä kaksi lukijaa aktivoivaa harjoitusta. Esitteestä tehtiin sekä sähköinen, että paperinen versio.

Paperinen esite koettiin toimivaksi tavaksi antaa tietoa raitistuville päihdeongelmaisille A-klinikan vieroitushoitoyksikössä. Sähköinen versio esitteestä on löydettävissä internetistä, kun tietoa haluava etsii tietoa retkahduksen ehkäisystä.

Asia-/Avainsanat: päihdeongelma, retkahtaminen, esite

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/506127