Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan

Julkaisun nimi:

Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan

Tekijä:

Ringbom, H. Jurvansuu, S.

Ingressi:

Omaisten tunteet mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ovat moninaisia, ristiriitaisia ja vaihtelevia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan olivat moninaisia ja ristiriitaisia. Läheisen tilanne aiheutti hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Useimmin mainittu tunne oli kuitenkin rakkaus.

Ristiriitaiset käsitykset päihde- ja mielenterveysongelmien luonteesta vaikeuttivat suhtautumista läheiseen. Häpeä ja syyllisyys nostivat kynnystä hakea apua. Tunnetaakkaa lisäsi kokemus mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittämättömyydestä.

Tulokset valottivat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle. Omaisten tunnetaakka on suuri ja syvä tunneside läheiseen tekee omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja rajojen asettamisen suhteessa läheiseen vaikeaksi.

Omaisten kanssa työskentelevien on hyvä tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarve.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysongelma, omaiset, tunteet

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tietopuu_katsauksia_7_2019_mielenterveys-_ja_paihdeomaisten_tunteet_laheistaan_kohtaan.pdf