Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

Julkaisun nimi:

Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

Tekijä:

Virokannas, E.

Ingressi:

Tutkimus osoittaa, että huumeita käyttävien naisten avun saannin kokemukset liittyivät yleisimmin yksittäisten työntekijöiden joustavaan toimintaan, jota toiset työntekijät saattoivat pyrkiä rajoittamaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Janus, 25 (2), 111-126.

Lyhyt kuvaus:

Artikkeli käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Aineiston muodostaa 10 ryhmäkeskustelua. Teoreettisena viitekehyksenä sovelletaan Dorothy Smithin institutionaalista etnografiaa.

Kokemusten ymmärretään olevan sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin suhteisiin, joista vahvinta muotoa edustavat hallinnan suhteet. Tarkemmin tarkastellaan, millaisia autetuksi tulemisen kokemuksia huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä rakentuu ja miten hallinnan suhteet näyttäytyvät kokemuksia rajoittavina tekijöinä.

Avun saannin kokemukset liittyivät yleisimmin yksittäisten työntekijöiden joustavaan toimintaan, jota toiset työntekijät saattoivat pyrkiä rajoittamaan. Avun saannin esteeksi määrittyivät vuorovaikutuksen tasolla ilmenevät hallinnan suhteet. Jos esteitä avun saannille oli organisaation käytännöissä mutta ei vuorovaikutuksen tasolla, niitä saatettiin ymmärtää ja ne eivät vieneet uskoa avun saamiselta.

Asia-/Avainsanat: huumeet, naiset, hyvinvointipalvelujärjestelmä

Linkki julkaisuun:

https://journal.fi/janus/article/view/60529/25823