Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät

Julkaisun nimi:

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tekevät paljon työtä, jossa huomioidaan asiakkaiden samanaikainen päihde- ja mielenterveysongelma. Järjestöissä kehitetään osaamista, joka tukee molempien ongelmien kohtaamista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tiimi 2/2017, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Paikallistasolla toimivat päihde- ja mielenterveysyhdistykset tarjoavat tukea ihmisille, joilla on monia palvelutarpeita. MIPA-tutkimusohjelmassa selvitettiin kyselytutkimuksella (N = 187) sitä, miten päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät näiden yhdistysten toiminnassa ja millaisissa toimintakäytännöissä tätä toteutetaan. Kyselyyn vastanneet olivat päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnanjohtajia tai hallituksen puheenjohtajia.

Päihde- ja mielenterveysongelman yhteisesiintyvyyden problematiikka tunnistettiin vastaajien keskuudessa ja näille henkilöille suunnattua tukea haluttiin parantaa. Yhteisesiintyvyys haastaa järjestöjä tarjoamaan monipuolista tukea ja lisäämään omaa osaamistaan.

Monille yhdistyksille päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen oli tärkeä toimintaa ohjaava periaate. Toiminta, jossa päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävän tuen nähtiin toteutuvan, piti sisällään esimerkiksi ohjaus- ja neuvontapalveluita, kohtaamispaikka- ja päiväkeskustoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja rikosseuraamustyötä. Kolmannes vastaajista katsoi kuitenkin myös, ettei tarvetta päihde- ja mielenterveystyön sektorirajat ylittävään toimintaan ole.

Sote-uudistus herätti aineiston vastaajien keskuudessa huolta ja epäilyjä siitä, miten uudistus tulee vaikuttamaan monia palveluita samanaikaisesti tarvitsevien asemaan. Palveluita suunniteltaessa olisikin tärkeää, että järjestöt osallistettaisiin.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveystyö, paikallisyhdistys, MIPA

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_217.pdf