Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihteiden käyttö aikuisiässä

Julkaisun nimi:

Päihteiden käyttö aikuisiässä

Tekijä:

Pitkänen, T.

Ingressi:

Pitkittäistutkimus vuonna 1959 syntyneestä ikäluokasta sen päästyä 50 vuoden ikään. Tutkimuksessa tarkastellaan monia keski-ikäisen ihmisen elämän puolia: koulutusta, toimeentuloa ja asumista, päihteiden käyttöä, terveyttä sekä psyykkistä hyvinvointia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Teoksessa Keski-ikä elämänvaiheena (toim. L. Pulkkinen & K. Kokko) Jyväskylän yliopisto; 56-65.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen kohteena on keski-ikä, erityisesti 50 vuoden ikä, ja sitä edeltävät aikuisiän vuodet 27 vuoden iästä lähtien. Kuvaus perustuu Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen otokseen, josta lähes kaikki ovat syntyneet vuonna 1959 ja jota on seurattu 8 vuoden iästä 50-vuotiaaksi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata keski-ikäisen ihmisen elämän eri puolia: koulutusta, toimeentuloa ja asumista, perhettä, työtä, hyvinvointia, päihteiden käyttöä ja terveyttä.

Tutkimusraportin luvussa 8 tarkastellaan tutkimusjoukon päihteiden käyttöä aikuisiässä. Tutkimuksessa valotetaan erityisesti keski-ikäisten ihmisten juomatapoja, subjektiivista kokemusta alkoholin ongelmakäytöstä sekä tupakointia.

Asia-/Avainsanat: pitkittäistutkimus, keski-ikä, päihteet, alkoholi, tupakointi

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9