Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina

Julkaisun nimi:

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina

Tekijä:

Perttilä, L.

Ingressi:

Työn tulokset havainnollistavat sen, että päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla olevien syiden kirjo on laaja. Tietyt ilmiöt kuitenkin esiintyivät vastauksissa useammin kuin toiset. Yli puolessa päihteiden käytön merkityksiä kuvaavista vastauksista käytön kerrottiin liittyvän tunteiden hallintaan ja säätelyyn, kuten negatiivisten tunteiden turruttamiseen tai positiivisten tunteiden vahvistamiseen. Päihteettömyyden merkityksistä selvä enemmistö liittyi terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten parempaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda tietoa ihmisten itse nimeämistä syistä ja merkityksistä päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla. Työn aineistona toimii Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät -tutkimushankkeen kyselyyn saadut vastaukset, joissa kuvattiin päihteiden käytön ja käyttämättömyyden merkityksiä. Kyselyyn vastanneet ovat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluja käyttäviä, toimintaan osallistuvia, erilaisissa kohtaamispaikoissa käyviä, työllistettyjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, vertaisia, ja muilla tavoin osallistuneita. Aineisto koostui vastaajien omin sanoin muodostetuista, pituudeltaan vaihtelevista vastauksista.

Työn tulokset havainnollistavat sen, että päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla olevien syiden kirjo on laaja. Tietyt ilmiöt kuitenkin esiintyivät vastauksissa useammin kuin toiset. Yli puolessa päihteiden käytön merkityksiä kuvaavista vastauksista käytön kerrottiin liittyvän tunteiden hallintaan ja säätelyyn, kuten negatiivisten tunteiden turruttamiseen tai positiivisten tunteiden vahvistamiseen. Päihteettömyyden merkityksistä selvä enemmistö liittyi terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten parempaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Asia-/Avainsanat: päihteet, päihteettömyys, yksilölliset merkitykset

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/163650