Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta

Julkaisun nimi:

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta

Tekijä:

Pitkänen, T. Kaskela, T.

Ingressi:

Raskaana olevien tahdonvastainen hoito nousee säännöllisesti esiin julkisessa keskustelussa. Artikkelissa kartoitetaan laitoshoidossa olevien pienten lasten vanhempien näkemyksiä pakkohoidosta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2011, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelia varten haastateltiin 21 Järvenpään sosiaalisairaalan laitoshoidossa olevaa pienen lapsen vanhempaa. Heiltä kysyttiin, mitä mieltä he ovat raskaana olevien pakkohoidosta. Haastattelut olivat osa Lapsiperhepalveluiden yhteensovittaminen ja johtaminen -hanketta.

21 haastattelusta vain yksi suhtautui kielteisesti pakkohoitoon ja valtaosa haastateltavista pitivät ajatusta pakkohoidosta hyvänä. Myönteisen näkemyksen taustalla oli ajatus lapsen edusta, joka nähtiin olevan tärkeämpi kuin äidin itsemääräämisoikeus.

Haastateltavat nostivat esiin myös pakkohoitoon liittyviä ongelmia. Heidän mukaansa tulisi tarkoin harkita kuka hoitoon pitäisi pakottaa. Pakkohoidolla nähtiin olevan myös mahdollisia negatiivisia seurauksia naisen arjelle, hoito voisi johtaa esimerkiksi asunnon menetykseen.

Asia-/Avainsanat: laitoshoito, raskaus, pakkohoito

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_311.pdf