Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta

Julkaisun nimi:

Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta

Tekijä:

Hakala, S.

Ingressi:

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten päihde- ja mielenterveysongelmia, rikollisuutta, tulotasoa ja kuolleisuutta sekä elämänkulkua kokonaisuudessaan aikuisuuteen saakka. Nuorten päihteidenkäyttäjien elämänkulkuun näyttää tutkimuksen perusteella kasaantuvan monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, psykologia.

Lyhyt kuvaus:

Nuorten päihteidenkäyttäjien päihde- ja mielenterveysongelmia, rikollisuutta, tulotasoa ja kuolleisuutta seurattiin osana A-klinikkasäätiön laajaa rekisteritutkimusta. Nuoret tutkittavat (N= 221) olivat asioineet alle 18-vuotiaina päihdehuollon avohoidossa pääkaupunkiseudulla vuosina 1993–1997. Tutkituista poikia oli 158 ja tyttöjä 63. Ensimmäisen avohoitojakson alkaessa he olivat iältään 11–17-vuotiaita ja viimeisten rekisteritietojen keräämisen aikaan vuonna 2010 he olivat 26–35-vuotiaita.

Alaikäisenä päihdehuollossa asioineiden elämänkulussa oli hoitokontaktista huolimatta havaittavissa monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Nuorilla esiintyi melko paljon myöhempiä päihdeongelmia, muita mielenterveysongelmia sekä erityisesti rikollisuutta. Lähes puolet nuorista oli ollut vankilassa tai yhdyskuntapalvelussa. Myös tulotaso oli heillä pääsääntöisesti matala. Lisäksi päihdehoidossa olleiden nuorten kuolleisuus vaikutti normaaliväestöä korkeammalta ja päihteisiin liittyvät kuolemansyyt olivat heillä yleisiä.

Keväällä valmistunut pro gradu -tutkielma on osa A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän laajempaa (N= 12 059) vuosia 1990–2010 koskevaa rekisteritutkimushanketta Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), jota on rahoittanut muun muassa oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto. Koko tutkimushanke on käynyt läpi pitkän lupaprosessin.

Asia-/Avainsanat: päihdeongelmat, nuoret, elämänkulku

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/sari_hakala_pro_gradu.pdf