Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä

Julkaisun nimi:

Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä

Tekijä:

Ryhänen, S.

Ingressi:

Päihdelinkin neuvontapalveluun tulleista kysymyksistä noin viidennes koski lääkkeitä, ja lääkekysymysten suurin ryhmä oli vieroittautumista koskevat kysymykset. Yleisimmät kysymyksissä esiintyneet lääkeryhmät olivat opioidit, bentsodiatsepiinit, masennuslääkkeet ja gabapentinoidit.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Lääkärilehti 40/2018 vsk 73, s. 2275 - 2280.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa analysoitiin Päihdelinkin neuvontapalveluun v. 2012–16 tulleiden lääkekysymysten määrää, sisältöä ja taustatietoja.

Kysymyksistä (n = 683) 22 % koski vieroittautumista. Lääkeryhmistä eniten kysyttiin opioideista (40 %) ja bentsodiatsepiineista (35 %). Opioideista eniten kysyttiin buprenorfiinista (51 %) ja bentsodiatsepiineista diatsepaamista (28 %). Sekakäyttö alkoholin (21 %) tai muun päihteen (11 %) kanssa oli yleistä. Kysyjistä kolmannes oli 26–35-vuotiaita ja yli puolet naisia. Eniten kysymyksiä tuli pääkaupunkiseudulta (28 %) ja muista yli 50 000 asukkaan kaupungeista (45 %).

Lääkkeistä, etenkin opioideista ja bentsodiatsepiineista, vieroittautumiseen kaivataan tukea. Anonyymi matalan kynnyksen palvelu voi tukea vieroittautumisessa ja hoitoon ohjautumisessa.

Asia-/Avainsanat: Päihdelinkki, neuvontapalvelu, lääkkeet

Linkki julkaisuun:

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/paihdelinkin-neuvontapalveluopioidit-bentsodiatsepiinit-ja-vieroitus-korostuvat-laakekysymyksissa/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3