Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – Historiallinen katsaus sekä ohjaajien ja vankien kokemukset

Julkaisun nimi:

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – Historiallinen katsaus sekä ohjaajien ja vankien kokemukset

Tekijä:

Tourunen, J. Kaskela, T. Weckroth, A.

Ingressi:

Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankeinhoidossa olisi syytä arvioida uudelleen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiön raporttisarja 68/2019.

Lyhyt kuvaus:

Päihdekuntoutusohjelmien yleistymiseen myös Suomessa vaikuttivat huumeiden käytön ja niistä koituvien haittojen kasvu sekä kansainväliset tulokset kuntoutuksen menetelmien vaikuttavuudesta vankiloissa.

Raportti tarkastelee päihdekuntoutuksen ohjelmien historiallista kehittymistä sekä päihdeohjaajien ja vankien kokemuksia. Kuntoutumiseen tähtäävät ohjelmat perustuvat ohjattuun keskusteluun ryhmässä ja omakohtaiseen työskentelyyn. Ohjelmat pohjautuivat kognitiivis-behavioraaliseen malliin, motivoivaan haastatteluun, terapeuttiseen yhteisöhoitoon ja kahdentoista askeleen malliin.

Kuntoutukseen otettiin niin alkoholin, huumeiden kuin lääkkeiden käyttäjiä. Ohjaajat antaa vangeille mahdollisuuden päihdeongelman käsittelyyn ja vankeusajan hyödyntämiseen. Vangit hakeutuivat ohjelmiin, kun halusivat päästä irti huumeiden käytöstä ja rikosten tekemisestä, etsiä apua somaattisiin ja psyykkisiin terveysongelmiinsa sekä parantaa suhteita perheeseen ja ystäviin. Ohjelmiin osallistumisen myötä he tavoittelivat tuomion suorittamista erillään perinteisestä vankilakulttuurista sekä vankeusajan suunnitelman ja avovankilaan tai vapauteen pääsemisen edistämistä. Ohjaajat ja vangit eivät pitäneet vankeuden ja kuntoutuksen välisiä jännitteitä liian suurina.

Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankeinhoidossa olisi syytä arvioida uudelleen. Päihdekuntoutusohjelmien merkitystä vankeinhoidolle korostetaan edelleen, mutta käytännössä voimavarat ohjelmien läpiviemiseen ovat vähentyneet. Ohjelmien ja niihin osallistuvien määrät ovat vähentyneet 2000-luvun taitteesta.

Asia-/Avainsanat: päihdekuntoutus, päihdeohjaaja, vanki

Linkki julkaisuun:

https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2020-01/Pa%CC%88ihdekuntoutusohjelmat%20vankilassa_%20verkko.pdf