Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdekuntoutujien asumisyhteisön toimintamallin kehittäminen. Kevyesti tuetun asumisyksikön toimintamallin kehittäminen A -klinikkasäätiön Hämeen palvelualueen Pitkämäen kuntoutusyksikön asumispalveluihin

Julkaisun nimi:

Päihdekuntoutujien asumisyhteisön toimintamallin kehittäminen. Kevyesti tuetun asumisyksikön toimintamallin kehittäminen A -klinikkasäätiön Hämeen palvelualueen Pitkämäen kuntoutusyksikön asumispalveluihin

Tekijä:

Hokkanen, A.

Ingressi:

Asunnottomien päihdekuntoutujien väliaikaisen asumisen järjestämisellä voidaan ehkäistä päihdekuntoutujien syrjäytymistä ja pitkäaikaisasunnottomuutta. Asumisen turvaaminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuntoutumisprosessin käynnistymisen ja etenemisen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kuntoutuksen koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli vähentää päihdekuntoutujien syrjäytymistä, edistää heidän kuntoutumistaan ja kehittää A-klinikkasäätiön Hämeen palvelualueen Pitkämäen kuntoutusyksikön asumispalveluita asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön vaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena oli tuottaa Pitkämäen kuntoutusyksikön asumisyksikköön toimintamalli, jossa tuetaan päihdekuntoutujien itsenäistä selviytymistä avopalvelujen avulla.

Kehittämishanke toteutettiin dialogisena toimintatutkimuksena yhteistyössä kuntoutujien, henkilöstön, organisaation johdon ja toimintaympäristön toimijoiden kanssa. Kehittämistoiminnan lähtökohtana oli mahdollistaa palvelunkäyttäjien osallistuminen uuden toimintamallin kehittämiseen. Lisäksi kehittämiseen haluttiin saada asiantuntijuutta ja kokemusta monipuolisesti erilaisista näkökulmista.

Kehittämishankkeen tuotoksena kehitettiin väliaikaisen asumisen malli, jonka keskiössä on kuntoutumisen ja osallisuuden näkökulma. Kuntoutujien asiantuntijuutta voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi kehittämällä vertaistoimintaa yhdessä kuntoutujien kanssa. Lisäksi päihdekuntoutujat hyötyvät yhteistyön kehittämisestä sosiaalityön kanssa, moniammatillisesta työskentelystä ja toiminnallisuuden kehittämisestä.

Asia-/Avainsanat: päihdekuntoutus, asunnottomuus, dialogisuus, asiakaslähtöisyys

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/hokkanen_arja.pdf