Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti

Julkaisun nimi:

Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti

Tekijä:

Pitkänen, T.

Ingressi:

Päihteiden ongelmakäyttö vaikuttaa yksilön elämään monin tavoin, minkä vuoksi myös päihteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen liittyvät tavoitteet ja koetut hyödyt ovat yksilöllisiä ja monenlaisia. Tämä vaikeuttaa päihdetyön vaikuttavuuden osoittamista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tiimi 2/2018, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Päihdehoidon vaikuttavuutta käsitellään hoidon hyödyllisyyttä, laatua tai kustannuksia pohdittaessa. Vaikuttavuus päihdehoidossa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia, sillä hoidolle asetettujen tavoitteiden lisäksi hoidolla voi olla muitakin hyötyjä. Asetetut tavoitteet riippuvat yksilötason tekijöistä, hoitomuodoista sekä hoidon kestosta – joskus tavoitteet eivät ole ainakaan alkuvaiheessa edes päihteiden käyttöön liittyviä.

Paradise24fin-kyselyä on toteutettu A-klinikka Oy:n hoitotyössä, jossa asiakkailta on saatu 710 vastausta. Vastaukset on annettu vähintään kahdesti avo- tai laitoshoidon aikana.

Psykososiaaliseen toimintakykyyn kohdistunut vaikutus oli myönteinen: siihen liittyvien vaikeuksien määrä ja voimakkuus väheni sekä avo- että laitoshoidon aikana. Psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen kertoo hoidon onnistumisesta ja tuottaa konkreettista tietoa hoidon aikana tapahtuneista muutoksista. Tieto on tärkeää niin asiakkaan kuntoutumisen kuin päihdetyön kehittämisenkin kannalta. Tiedon keräämisen välineenä Paradise24fin-kyselyä kehitetään.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, vaikuttavuus, Paradise 24fin-kysely, psykososiaalinen toimintakyky

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_218.pdf