Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus

Julkaisun nimi:

Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus

Tekijä:

Pitkänen, T. Kaskela, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Rekisteritutkimus kartoittaa päihdehoidon asiakaskunnassa ja hoidossa tapahtuneita muutoksia 20 vuoden aikana.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiön raporttisarja 66

Lyhyt kuvaus:

Rekisteritutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihdehoidon asiakaskunnassa ja hoidossa tapahtuneita muutoksia 20 vuoden aikana. Päihdeongelmaisten kuolleisuus oli väestöön verrattuna suurta.

Seurannan aikana 3 216 ihmistä kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä. Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Tutkimus tuotti runsaasti uutta tietoa, jolla on merkitystä päihdeongelmiin liittyvien muutosten ymmärtämisen ja hoitotyön kehittämisen kannalta.

Asia-/Avainsanat: rekisteritutkimus, päihdehoito, kuolleisuus

Linkki julkaisuun:

https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2019-12/julkaisu_paihdehoidon_asiakaskunta_0.pdf