Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Julkaisun nimi:

Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Tekijä:

Kuussaari, K. Kaukonen, O. Partanen, A. Vorma, H. Ronkainen, J.

Ingressi:

Päihdetapalaskennan avulla on mahdollista tarkastella päihdekulttuurissa ja päihteiden käytössä tapahtuneita muutoksia. Vuoden 2011 laskennan mukaan päihteiden takia palveluissa asioivien sosiaaliset ongelmat ovat hyvin monitahoisia. Viime vuosina monipäihteisyys vaikuttaa etenkin yleistyneen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):3.

Lyhyt kuvaus:

Päihdetapalaskennassa kerätään yhden vuorokauden aikana tietoa kaikista päihteiden käytön takia sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivista asiakkaista, heidän taustoistaan ja päihteiden käytöstään. Vuoden 2011 laskennan perusteella vaikuttaa siltä, että asiakasrakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Erityisesti laittomien huumeiden käyttö vaikuttaa yleistyneen, vaikka alkoholi onkin edelleen tyypillisin pääpäihde. Huolimatta siitä, että ikäluokat ovat pienentyneet aiheuttavat päihteet sosiaali- ja terveyspalveluille yhtä suuria haasteita kuin aikaisemminkin.

Asia-/Avainsanat: päihdetapalaskenta, päihde-ehtoinen asiointi, märkä sukupolvi, monipäihteisyys, sosiaali- ja terveyspalvelut, päihdepalvelut

Linkki julkaisuun:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116222/kuussaari.pdf?sequence=2