Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet

Julkaisun nimi:

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet

Tekijä:

Jurvansuu, S.

Ingressi:

Artikkelissa tarkastellaan paikallisten päihde- ja mielenterveysyhdistysten keskeisiä rahoituslähteitä, niiden viime vuosien kehitystä ja rahoituksiin liittyviä haasteita. Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi johdon edustaja 199 päihde- ja mielenterveysyhdistyksestä (vastausprosentti 47).

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13.

Lyhyt kuvaus:

Yhdistysten pääasiallisia tulonlähteitä olivat jäsenmaksut ja kunta-avustukset. Kolmannes yhdistyksistä sai tuloja asiakas- tai palvelumaksuina. Oman varainhankinnan merkitys oli huomattavasti vähäisempi kuin julkisen tai julkisen tukeman rahoituksen. Useimmiten viime vuosina olivat kasvaneet asiakas- ja palvelumaksut, yksityissektorin taloudellinen tuki ja veikkausvarojen kautta kanavoituva rahoitus. Kielteisimmin olivat kehittyneet kuntien myöntämät avustukset ja työllisyysmäärärahat.

Palvelutoiminta ja palkattu henkilöstö avasivat yhdistyksille pääsyn merkittävästi monipuolisemman rahoituksen piiriin verrattuna perinteistä kansalaistoimintaa vapaaehtoisvoimin harjoittaviin yhdistyksiin. Suurimpina rahoituksiin liittyvinä haasteina yhdistyksissä koettiin rahoituspohjan monipuolistaminen, rahoitusten jatkuvuuden epävarmuus ja hakuprosessien työläys.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysyhdistykset, rahoituslähde

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Jurvansuu_Tietopuu_Katsauksia_3_2019.pdf