Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä

Julkaisun nimi:

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä

Tekijä:

Pitkänen, T. Levola, J.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveysongelmat vaikuttavat monin eri tavoin yksilön toimintakykyyn. Erityisesti psykososiaaliset toimintakyvyn vaikeudet koetaan hankalampina, kuin muissa häiriöryhmissä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2016, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

MIPA-tutkimusohjelman hyvinvointikyselyssä selvitettiin Paradise24-kyselyn avulla järjestöjen palveluihin osallistuneiden kansalaisten kokemia vaikeuksia.

Tulosten perusteella suurimpia toimintakyvyn vaikeuksia olivat kokeneet ne, jotka tulivat toimintaan mukaan omien päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Sen sijaan esimerkiksi vapaaehtoisena tai tukihenkilönä toiminnassa mukana olevat kokivat toimintakyvyn vaikeuksia vähemmän.

Koetut vaikeudet liittyivät mielialaan, unettomuuteen ja kipuihin. Myös arjen hallintaan, tiedon käsittelyyn ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät toimet aiheuttivat vaikeuksia. Arkitoimien, kuten peseytymisen ja ruokailemisen hoitamisen koettiin aiheuttaneen vähiten vaikeuksia, mutta näitäkin vaikeuksia oli kokenut moni. Psykososiaaliset vaikeudet näyttivät vaikuttavan toimintakykyyn laaja-alaisesti.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että toimintakyvyn heikkeneminen päihde- ja mielenterveysongelmien myötä on laajaa, mikä on otettava huomioon päätöksenteossa.

Asia-/Avainsanat: MIPA, Paradise 24-kysely, päihde- ja mielenterveysongelmat, toimintakyky

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_516.pdf