Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella

Julkaisun nimi:

Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella

Tekijä:

Pitkänen, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Tutkimus osoittaa, että järjestöt tavoittavat sellaisia yksinäisiä ja vähätuloisia, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus - ATH-tutkimuksen tuloksia, THL - Työpaperi 38/2016, s. 20-25.

Lyhyt kuvaus:

Järjestöjen kautta toteutetun MIPA-tutkimuksen ja väestöä koskevan ATH-tutkimuksen vertailu osoitti, että järjestöt tavoittivat sellaisia yksinäisiä ja vähätuloisia, jotka eivät näkyneet väestökyselyssä. Keski-ikäiset yksinäiset miehet on vaikeasti tavoitettava ryhmä, josta järjestöjen kautta tehty hyvinvointikysely tavoitti ainakin näytteen. Järjestöjen keskuudessa tehtävä tutkimus on tärkeää sekä järjestöjen toiminnan kehittämisen että järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteen ja näkemysten selvittämisen kannalta. Järjestöillä on laaja kosketuspintaa kansalaisiin mm. erityyppisten matalan kynnyksen palveluiden ja vertaistoiminnan kautta.

Päihde- ja mielenterveysongelmien takia ihmisiä arvioidaan usein ulkopuolelta huono-osaisiksi. Huono-osaisuuden käsitettä tulee käyttää harkiten sen leimaavuuden takia, sillä itsearvostuksen ja toivon lisääminen ovat hyvinvoinnin edistämisessä tärkeitä. On merkittävä tulos, että MIPA-tutkimukseen vastanneet kansalaiset eivät kokeneet itseään huono-osaisiksi. Kyselytutkimusten yhteenvetona voidaan todeta, että järjestöt olivat tavoittaneet kansalaisia, joiden elämäntilanne oli haastava ja jotka olivat kokeneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Osallistujat olivat kokeneet järjestötoiminnan vaikutukset elämäänsä yleensä ottaen myönteisinä.

Asia-/Avainsanat: MIPA-tutkimus, ATH-tutkimus, järjestöt, yksinäisyys, vähätuloinen

Linkki julkaisuun:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131489/URN_ISBN_978-952-302-757-2.pdf?sequence=1