Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy

Julkaisun nimi:

Oppirahoja vai ongelmia? Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy

Tekijä:

Heiskanen, M.

Ingressi:

Liiallinen pelaaminen vaikutti lähes kaikilla elämänalueilla ja peliongelmasta toipuminen saattoi viedä kauan. Pelaamisen lopettamisen jälkeen elämänlaatu parani.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikka.

Lyhyt kuvaus:

Suhtautuminen nettipokeriin on jakautunut kahtia riippuen siitä, saako pelin järjestämisestä tai pelaamisesta tuloja vai onko tekemisissä hoidon ja pelihaittojen kanssa. Edellisten mielestä rahapelit ovat harmitonta ajanvietettä, jälkimmäiset näkevät ne ihmisten toiveiden hyväksikäyttönä.

Tutkimuksen aineistona on nettipokerin vuoksi ongelmia kokeneiden haastatteluja, rahapeliongelmia käsittelevältä keskustelupalstalta kerättyjä viestejä nettipokerin ongelmista sekä pelaajan että läheisen näkökulmasta ja minulle lähetettyjä kirjoituksia nettipokerista. Aineistoista etsitään kuvauksia nettipokeriin liittyvistä peliongelmista ja tarkastellaan niiden avulla ongelmien ehkäisyä.

Aineistosta oli löydettävissä yhteneviä piirteitä nettipokeriin liittyvän peliongelman kehittymiselle ja kuvauksia ongelmien laadusta. Liiallinen pelaaminen vaikutti lähes kaikilla elämänaloilla, ja peliongelmasta toipuminen saattoi viedä kauankin. Aineistossa oli kuitenkin nähtävissä myös valoisia tulevaisuudennäkymiä silloin, kun pelaaminen oli lopetettu. Elämänlaatu oli parantunut pelaamisen lopettamisen jälkeen, ja pelaajalla oli taas aikaa muillekin asioille.

Asia-/Avainsanat: nettipokeri, pelihaitat, peliongelma, ongelmien ehkäisy

Linkki julkaisuun:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18047/GraduHeiskanenMaria.pdf?sequence=1