Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Nuorten yhteydenotot Nuortenlinkin Nettineuvontaan vuosina 2018-2021

Julkaisun nimi:

Nuorten yhteydenotot Nuortenlinkin Nettineuvontaan vuosina 2018-2021

Tekijä:

Rosvall, H.

Ingressi:

A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin verkkovälitteiseen Nettineuvontapalveluun nuoret voivat lähettää nimettömiä viestejä, joihin ammattilaiset vastaavat. Opinnäytetyö tuotti tietoa neuvontapalvelun käyttäjien tarpeista, palvelun kysynnästä ja palvelun toteuttamiseen vaadittavasta ammattiosaamisesta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää A-klinikkasäätiön organisoiman Nuortenlinkki -sivuston Nettineuvontapalvelun kysyntää sekä neuvontapalvelusta kaivatun tuen ja tiedon laatua.

Nuoruuden kehitysvaiheeseen kuuluu monia muutoksia ja kokemus omasta hyvinvoinnista voi vaihdella. On tärkeää, että tarpeen vaatiessa nuori saa asianmukaista tukea ja tietoa päihteisiin, mielenterveyteen tai elämänhallintaan liittyvistä kysymyksistä. Nettineuvonta on nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää digitaalista mielenterveystyötä, jonka tavoitteena on tukea nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Opinnäytetyön aineistona käytettiin Nettineuvontaan aikavälillä 2018-2021 saapuneita viestejä (N=1306). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä ja siitä muodostettiin viesteissä toistuvien teemojen perusteella yhdeksän yläluokkaa: ihmissuhteet, kehonkuva, mielenterveys, perhesuhteet, päihteet, riippuvuus, seksuaalisuus, seurustelu ja terveys.

Saapuneet viestit heijastivat nuorten kokemusmaailmaa ja ajankohtaisia ilmiöitä nuorten elämissä. Tutkielman tulosten mukaan Nettineuvontapalvelulle on laajasti kysyntää. Tulosten perusteella Nuortenlinkin toimintaa voidaan kehittää enemmän nuorten tarpeita vastaaviksi.

Asia-/Avainsanat: nuoret, sisällönanalyysi, hyvinvointi, digitalisaatio, verkkoauttaminen

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204205477