Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua

Julkaisun nimi:

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua

Tekijä:

Jurvansuu, S. Tourunen, J.

Ingressi:

Omaisten hyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi se, minkälaisia palveluita tukea tarvitseva läheinen saa ja miten hyvin omainen on tietoinen läheisensä tilanteesta. Omaisten huomiointi läheisen asioidessa päihde- ja mielenterveyspalveluissa on siksi tärkeää.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2019, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:ssa toteutettiin vuonna 2019 kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin hoitosuhteessa olevien läheisten omaisten hyvinvointia. Kyselyyn vastasi 362 omaista.

Omaisten vastausten perusteella kolmasosan läheinen ei ollut minkään palvelun piirissä. Kuitenkin suuremalla osalla hoitosuhteessa olevista läheisistä oli mielenterveysongelma kuin päihdeongelma. Kymmenesosa vastanneista omaisista ei tiennyt, oliko läheisellä jokin hoitokontakti ja vain pieni osa koki, että läheisen saamat palvelut ovat riittäviä. Omaiset kaipasivat enemmän tietoa läheisen tilanteesta.

Sillä, minkälainen läheisen palveluiden tilanne oli, todettiin tutkimuksessa olevan merkitsevä yhteys omaisen hyvinvointiin. Mitä kattavammat ja riittävämmät palvelut läheisellä oli, sitä parempi hyvinvointi oli omaisella. Omaisten hyvinvointiin todettiin vaikuttavan myös sen, miten hyvin he olivat tietoisia läheistensä hoidosta.

Riittävät palvelut ja tietous läheisen tilanteesta vaikuttivat omaisten hyvinvointiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sujuvat ja toimivat päihde- ja mielenterveyspalvelut ja sujuva hoitoonpääsy tukevat ja parantavat myös omaisten hyvinvointia.

Asia-/Avainsanat: omaiset, hoitosuhde, kyselytutkimus, hyvinvointi

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_519.pdf