Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?

Julkaisun nimi:

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?

Tekijä:

Hautamäki, L. Ilomäki, T.

Ingressi:

Kokemusasiantuntijuus pitää sisällään kokemuksen lisäksi asiantuntijan identiteetin, jonka sisäistäminen on aikaavievä prosessi. Kokemusasiantuntijoiden tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa laajasti.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2018, s. 24-25.

Lyhyt kuvaus:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPAn Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena -osahankkeessa selvitettiin haastattelumenetelmällä, minkälaisia näkökulmia ja kokemuksia vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla sekä ammattilaisilla on yhteistyöstä.

Kokemusasiantuntijan rooliin kuuluu vertaisuus ja asiantuntijuus. Asiantuntijuus koostuu oman kokemuksen tuottamasta tiedosta, jonka avulla toimitaan sillä toiminta-alueella, jota kokemus koskee. Kokemusasiantuntijakonsepti on syntynyt tutkimuksen ja kansalaisaktiivisuuden yhdistymisestä. Se on vakiinnuttamassa paikkaansa osana palvelujärjestelmää, jossa asiakkaiden osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuudet ovat yhä enemmän keskiössä.

Oman kokemuksen työstö asiantuntijuudeksi vaatii oman prosessinsa, jossa vertaisuus jalostetaan kouluttautumisen ja valmennuksen avulla jäsennetyksi asiantuntijuudeksi. Tutkimushaastattelussa korostui se, että tie kokemusasiantuntijaksi on aikaavievää ja vaatii panostamisen lisäksi riittävää etäisyyttä omaan kokemukseen.

Asia-/Avainsanat: kokemusasiantuntijuus, vertainen

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_518.pdf